Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Dreptul la protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii

Protecţia împotriva riscului achiziţionării unor produse sau servicii în condiţii prejudiciabile pentru viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor priveşte recunoaşterea unor drepturi ale consumatorului în legătură cu calitatea şi condiţiile ofertei, cu condiţiile achiziţiei şi ale utilizării/consumării acesteia.

Pentru respectarea acestora, profesioniştii au următoarele obligaţii şi interdicţii:

  • de a pune pe piaţă numai produse şi servicii care prezintă caracteristicile prescrise sau declarate
  • interdicţia comercializării de produse sau prestarea de servicii care, utilizate în condiţii normale, pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor
  • asigurare a service-ul, piesele de schimb, pe toată durat medie de utilizare a produsului;
  • interdicţia producerii, importului şi a comercializării de produse falsificate sau contrafăcute
  • măsurarea produselor şi serviciilor cu mijloace de măsurare de control adecvate şi verificate metodologic.

Protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor,  se bucură, firesc, de o atenţie specială din partea legii, fiind asigurată de obligaţii specifice, repartizate producătorilor, distribuitorilor şi prestatorilor de servicii şi de norme şi reglementări specifice anumitor categorii de produse şi servicii.

Interdicţia comercializării produselor în afara termenului de valabilitate sau datei durabilităţii minimale şi a modificării inscripţiilor privindu-le pe acestea cuprinse în textele de informare şi în documentele de însoţire. Prin comercializare se înţeleg toate operaţiunile de circulaţie juridică pe care le înregistrează produsul de la producător la consumator.

Oricare dintre autorii unei operaţiuni de comercializare, este obligat să întrerupă circuitul juridic al produsului, când constată că a expirat termenul şi durata amintite, şi să-l scoată din uz.

Intervenţia în textele de prezentare a produsului şi de informare a consumatorului şi în documentele însoţitoare nu este permisă pentru a modifica aceste elemente.

Intervenţia modificatoare este condamnabilă, indiferent că este sau nu sesizabilă, că scurtează sau prelungeşte timpul implicat ori că este motivată de rezultatele unor cercetări ştiinţifice.

Producătorii sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sigure, eventual testate/certificate şi care sunt conforme condiţiilor prescrise sau declarate.

Tot ei sunt interesaţi de lege pentru o fabricaţie în regimul igienico-sanitar normat.

Obligaţia  cea mai radicală este aceea de oprire a livrărilor, de retragere de pe piaţă şi de la consumatori a produselor neconforme, cu defecte şi care pun în pericol viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor.

Măsurile extreme implicate pot fi evitate dacă există alte mijloace de eliminare a neconformităţilor respective.

Distribuitorii sunt îndatoraţi să nu comercializeze produse neconforme sau nesigure, în sensul de mai sus, având să se asigure şi să ţină cont de informaţii, în mod corespunzător.

Şi lor le revine obligaţia de retragere de la comercializare.

În plus, ei au obligaţiile de a semnala imediat autorităţilor în domeniu şi producătorului existenţa pe piaţă a produselor periculoase şi de a asigura condiţiile tehnice ale producătorului şi pe cele igienico-sanitare, pe timpul operaţiunilor pe care le întreprind în profesia lor (transport, manipulare, depozitare, desfacere).

Prestatorii de servicii sunt îndatoraţi să folosească numai produse şi procedurii sigure, eventual testate/certificate, să nu utilizeze produse periculoase, să asigure conformitatea serviciilor lor şi condiţiile amintite în prestarea acestora şi să facă aceleaşi semnalări ca şi distribuitorii.

Guvernul şi organismele sale specializate au obligaţia de a reglementa producţia şi comercializarea unor produse. Normele juridice şi tehnice corespunzătoare trebuie să privească fabricarea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportul, depozitarea, pregătirea pentru vânzare şi vânzarea produselor; furnizarea şi utilizarea produselor; prestarea serviciilor.

Aceste norme se elaborează pentru grupe de produse şi servicii nominalizate, în principiu, anual de către Guvern şi ele sunt, în principiu, actualizabile tot anual.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.