Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor

Anularea, modificarea, rectificarea şi completarea actelor de stare civilă se pot face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive.

Actele de stare civilă reconstituite nu pot fi completate.

Anularea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise reprezintă sancţiunea nerespectării dispoziţiilor legale privind condiţiile de validitate ale acestor acte. 

Rectificarea şi completarea actelor de stare civilă reprezintă îndreptarea ori înlăturarea erorilor survenite în actele de stare civilă

Modificarea actelor de stare civilă reprezintă înscrierea unor menţiuni privitoare la statutul civil al titularului.

Hotărârea de anulare se pronunţă la cererea persoanei interesate, a serviciului public comunitar local, a consiliului judeţean ori a parchetului. 

Competenţa de soluţionare a unei asemenea cereri revine judecătoriei de la domiciliul reclamantului. 

Dispoziţiunile legale privind actele de stare civilă sunt de ordine publică, iar sancţiunea care intervine este nulitatea absolută a actului.

Cazuri în care actele de stare civilă sunt lovite de nulitate sunt:

  • înregistrarea s-a făcut de o persoană necompetentă
  • înregistrarea nu s-a făcut în registrele de stare civilă în conformitate cu modelele stabilite prin lege
  • înregistrarea are în vedere un act sau fapt juridic care nu s-a produs
  • înregistrarea s-a făcut pe baza unui act juridic care ulterior a fost anulat
  • înregistrarea prin reconstituire se anulează în cazul în care ulterior se procură actul original care a fost reconstituit.

Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se poate face din oficiu sau la cerere, dar numai în temeiul dispoziţiei primarului de la primăria care are în păstrare actul de stare civilă.

Modificarea şi completarea actelor de stare civilă se face în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive. Starea civilă poate fi modificată în baza unei hotărâri de anulare, completare sau modificare a unui act de stare civilă numai dacă a fost formulată şi o acţiune de modificare a stării civile, admisă printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

În cazul în care înregistrările din registru sunt corecte, dar este eronat sau incomplet doar certificatul de stare civilă, rectificarea sau completarea acestuia se efectuează de către primăria care l-a eliberat. În asemenea situaţii o simplă cerere adresată organului emitent este suficientă, nefiind nevoie de o hotărâre judecătorească. 

Întocmirea, anularea, completarea ori reconstituirea actelor de stare civilă, precum şi orice înscrieri făcute pe actele de stare civilă în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive sunt opozabile oricărei persoane cât timp printr-o nouă hotărâre nu s-a stabilit contrariul, iar actul administrativ prin care s-a dispus rectificarea unui act juridic, precum şi înregistrarea făcută în baza lui sunt opozabile oricărei persoane până la proba contrară.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.