Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă

Înscrierea menţiunii de stabilire a filiaţiei pe actul de naştere şi de căsătorie şi de deces se face la cerere sau din oficiu pe baza actului de recunoaştere sau a hotărârii judecătoreşti definitive. 

Dacă prin hotărâre judecătorească s-a încuviinţat purtarea numelui de familie al părintelui faţă de care s-a stabilit filiaţia, menţiunea se înscrie şi pe actele de naştere ale copiilor, iar în cazul majorilor, numai la cererea acestora.

Înregistrarea adopţiei se face prin întocmirea unui nou act de stare civilă pe baza hotărârii judecătoreşti de către serviciul de stare civilă competent care va întocmi un nou act de naştere al copilului adoptat în care adoptatorii vor fi trecuţi ca părinţii săi fireşti.

Anularea sau desfacerea adopţiei dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă se înscrie, prin menţiune, pe actul de naştere iniţial sau pe cel întocmit în urma adopţiei, pe actul de căsătorie şi pe actele de naştere ale copiilor minori ai celui adoptat, iar în cazul copiilor majori numai la cererea acestora.

Încetarea căsătoriei prin decesul sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, anularea sau desfacerea căsătoriei se înscriu prin menţiune pe actul de căsătorie şi pe cele de naştere ale foştilor soţi. Această menţiune se înscrie, din oficiu, pe baza comunicării primite de la ofiţerul stării civile care a întocmit actul de deces, a hotărârii definitive ori la cererea persoanei interesate.

Menţiunile privind acordarea şi pierderea cetăţeniei române se înscriu pe actul de naştere, pe cel de căsătorie, pe baza comunicării Ministerului Administraţiei şi Internelor.

În cazul schimbării numelui, acesta se înscrie prin menţiune pe actele de stare civilă ale persoanei.

La cererea persoanelor îndreptăţite, se eliberează certificatele de stare civilă cu menţiunile înscrise în actele de stare civilă, iar certificatele eliberate anterior se retrag şi se anulează.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.