Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă

Cazurile în care se reconstituie actele de stare civilă sunt:

  • registrele de stare civilă au fost pierdute sau distruse, în totalitate sau în parte
  • actul de stare civilă a fost întocmit în străinătate şi nu poate fi procurat certificatul sau extrasul de pe acest act.

Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se poate solicita în următoarele cazuri:

  • dacă întocmirea actului de naştere sau de deces a fost omisă sau refuzată, deşi au fost depuse actele necesare întocmirii acestuia
  • dacă întocmirea actului de căsătorie a fost omisă sau refuzată, deşi a fost luat consimţământul soţilor de către ofiţerul de stare civilă.

Cererea de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unui act de stare civilă, însoţită de actele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local competent să întocmească actul sau al locului de domiciliu al persoanei interesate în cazul când actul a fost întocmit în străinătate şi nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act.

Această cerere se soluţionează în termen de 30 de zile prin dispoziţia primarului şi se comunică în termen de 10 zile de la data emiterii dispoziţiei. Această dispoziţie poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă.

În cazul în care unul dintre exemplarele registrului de stare civilă este pierdut sau distrus, în totalitate ori în parte, acesta se înlocuieşte printr-o copie întocmită de pe registrul existent, care se certifică pentru conformitate de către ofiţerul de stare civilă.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.