Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Caracterele juridice ale acţiunilor de stare civilă

Caracterele juridice ale acţiunilor de stare civilă sunt: indisponibilitatea, imprescriptibilitatea şi personalitatea.

Indisponibilitatea înseamnă că acţiunile de stare civilă nu pot fi cedate sau înstrăinate în vreun fel, iar titularul dreptului la acţiune nu poate tranzacţiona cu privire la elementul de stare civilă.

Imprescriptibilitatea acţiunilor de stare civilă învederează faptul că ele pot fi introduse oricând, ele nefiind supuse, în principiu, prescripţiei extinctive oricât timp ar trece de la naşterea acestui drept. Există totuşi anumite acţiuni de stare civilă care sunt supuse prescripţiei extinctive. Ele trebuie introduse într-un anumit termen prevăzut de lege. 

Personalitatea este un alt caracter al acţiunilor de stare civilă care presupune că, în principiu, numai titularul stării civile sau reprezentantul său legal poate să exercite acţiunea respectivă. Astfel ele nu pot fi exercitate de creditorii chirografari pe calea acţiunii oblice şi nici de moştenitorii celui îndreptăţit. În unele cazuri moştenitorii pot continua acţiunea promovată de titularul care a decedat. Totodată procurorul poate porni acţiunea civilă, ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicţie şi ale dispăruţilor, precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.