Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Proba stării civile

Principalele evenimente din viaţa civilă a unei persoane, dacă sunt elemente de stare civilă, sunt constatate în documente oficiale, actele de stare civilă.

Principalul mijloc de probă îl constituie actele de stare civilă. Starea civilă se dovedeşte prin actele de naştere, căsătorie şi deces întocmite, potrivit legii, în registrele de stare civilă, precum şi prin certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora. Puterea doveditoare a înscrisului autentic, şi anume că acele constatări personale ale ofiţerului de stare civilă cuprinse în actul de stare civilă fac dovada până la înscrierea în fals, în timp ce celelalte menţiuni fac dovada până la proba contrară.

Probaţiunea stării civile se face prin actele de stare civilă originale întocmite în registrele de stare civilă şi păstrate la primăria care avea competenţa să le întocmească ori la prefectura respectivă şi prin certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestor acte originale persoanelor îndreptăţite. 

Aceste certificate de stare civilă se păstrează de către persoana îndreptăţită. Dacă certificatul de stare civilă s-a pierdut sau s-a deteriorat, se va elibera un duplicat care are aceeaşi putere probantă ca şi originalul. Aşadar, nu trebuie să punem semnul egalităţii între actele de stare civilă şi certificatele de stare civilă.

Prin excepţie, starea civilă poate fi dovedită şi prin alte mijloace de probă în faţa instanţei judecătoreşti dacă:

  • nu au existat registre de stare civilă
  • registrele de stare civilă s-au pierdut ori au fost distruse, în tot sau în parte
  • nu este posibilă procurarea din străinătate a certificatului de stare civilă sau a extrasului de pe actul de stare civilă
  • întocmirea actului de stare civilă a fost omisă sau refuzată.

Aceste împrejurări vizează admisibilitatea dovezii stării civile cu alte mijloace de probă în cazul reconstituirii sau întocmirii ulterioare a actului; în procese succesorale, pentru a dovedi raportul de rudenie cu defunctul, dacă partea trebuie să dovedească naşteri sau căsătorii vechi, întâmplate în localităţi necunoscute sau îndepărtate; sau a fost admisă dovada cu martori a rudeniei între două persoane în cazul unei opoziţii la căsătoria dintre ele; pentru dovedirea folosirii de către o persoană a unei anumite stări civile.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.