CHELTUIELILE DE JUDECATĂ

calculator si bonuri fiscale

Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţiilor, ale experţilor şi ale specialiştilor numiţi în cauză, sumele cuvenite martorilor pentru deplasare şi pierderile cuvenite de necesitatea prezenţei la proces, cheltuielile de transport, şi dacă este cazul de cazare, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

Dacă ne împuterniciţi să acţionăm în numele dumneavoastră într-o procedură contencioasă, va trebui să achitaţi cheltuielile de judecată, pe care apoi le veţi putea recupera, în totalitate sau parţial de la adversar.

În unele cazuri, de exemplu în acţiuni în graniţuire, ieşiri din indiviziune, în care adversarul are avocat, este puţin probabil să fie obligat la plata cheltuielilor de judecată sau o parte din acestea se compensează.

Chiar și în cazul în care o instanța de judecată dispune în sarcina adversarului plata cheltuielilor de judecată, dacă acesta este insolvabil, nu veţi putea recupera cheltuielile de judecată.

Instanţa de judecată nu poate micşora cheltuielile de judecată constând în taxa judiciară de timbru, sumele cuvenite martorilor pentru deplasările şi pierderile cauzate de necesitatea prezenţei la proces. Restul cheltuielilor de judecată pot fi reduse luând în considerare valoarea şi complexitatea cauzei, activitatea desfăşurată, ţinând seama de circumstanţele cauzei.

Dacă pierdeţi procesul, instanţa de judecată vă poate obliga la plata tuturor sau a unei părţi semnificative a cheltuielilor de judecată ale adversarului.

Dacă aveţi calitatea de pârât şi recunoaşteţi pretenţiile reclamantului la primul termen de judecată, nu veţi putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, cu excepţia cazului în care, prealabil pornirii procesului, aţi fost pus în întârziere de către reclamant sau eraţi de drept în întârziere.

Dacă sunteţi mai multe părţi, veţi putea fi obligaţi la plata cheltuielile de judecată în mod egal, proporţional sau solidar, potrivit cu poziţia dumneavoastră în proces sau cu natura raportului juridic dintre voi.

După comunicarea cererii de chemare în judecată, chiar dacă renunţaţi la judecată, puteţi fi obligat la plata cheltuielilor de judecată ale adversarului la cererea acestuia.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.