CONFIDENŢIALITATE

singur

Biroul în care ne desfăşurăm activitatea profesională asigură păstrarea secretului profesional. Confidenţialitatea şi secretul profesional constituie una din obligaţiile noastre fundamentale. Avem rolul de confident în legătură cu cazul încredinţat.

Confidenţialitatea vizează toate informaţiile şi datele de orice tip, în orice formă şi pe orice suport, care ne sunt furnizate în scopul acordării asistenţei juridice şi în legătură cu care ne-a fost solicitată păstrarea confidenţialităţii. Totodată vizează orice documente redactate care conţin sau se fundamentează pe informaţiile ori datele furnizate în scopul acordării asistenţei juridice şi a căror confidenţialitate ne-a fost solicitată.

Păstrăm secretul profesional în privinţa strategiilor, tacticilor şi acţiunilor preconizate şi desfăşurate actualilor clienți, dar și în privința celor prestate foștilor clienți.

Nu furnizăm relaţii niciunei autorităţi sau persoane cu privire la cauza încredinţată, decât dacă avem dezlegarea prealabilă, expresă şi scrisă din partea tuturor clienţilor săi interesaţi în cauză.

Păstrăm secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care ne-a fost încredinţată.

Obligaţia de a păstra secretul profesional nu ne împiedică să folosim informaţiile cu privire la un fost client, dacă acestea au devenit publice.

Secretul profesional presupune din partea noastră o obligație absolută şi nelimitată în timp. Aceasta se întinde asupra tuturor activităţilor noastre, inclusiv asupra raporturilor cu alţi avocaţi şi persoanelor cu care colaborăm în exercitarea profesiei, precum şi salariaţilor.

Orice comunicare sau corespondenţă profesională cu alți avocaţi, cu clienții sau organele profesiei, indiferent de forma în care a fost făcută, este confidenţială. Informațiile transmise, indiferent de tipul de suport, nu pot fi în niciun caz aduse ca probe în justiţie şi nici nu pot fi lipsite de caracterul confidenţial.

Calitatea de martor are întâietate faţă de calitatea de avocat cu privire la faptele şi împrejurările pe care acesta le-a cunoscut înainte de a fi devenit apărător sau reprezentant al vreunei părţi în cauză.

În anumite circumstanțe, cum ar fi, când din datele obţinute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, de finanţare a terorismului, avem obligația profesională izvorâtă din legea pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului de a furniza informații cu privire la client Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor și de a nu avertiza clienţii cu privire la această sesizare.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.