CONFLICTUL DE INTERESE

pista de alergare

Nu asistăm sau nu reprezentăm părţi cu interese contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe. Nu pledăm împotriva părţii care ne-a consultat mai înainte în legătură cu aspectele litigioase concrete ale cauzei.

În activitatea de consultanţă, există conflict de interese, dacă la data solicitării unui client, nu ne putem îndeplini misiunea de a oferi o informaţie completă, loială şi fără rezerve fără a compromite interesele unuia sau ale mai multor clienţi, prin analiza situaţiei prezentate, prin utilizarea mijloacelor juridice preconizate sau prin concretizarea rezultatului urmărit.

În activitatea de asistare şi de apărare, există conflict de interese, dacă la data solicitării unui client, asistarea mai multor părţi ne-ar determina să prezentăm o altă apărare, diferită de aceea pentru care am fi optat dacă ne-ar fi fost încredinţată apărarea intereselor unei singure părţi, inclusiv în ceea ce priveşte tehnicile şi mijloacele profesionale ale apărării.

Există conflict de interese și în situaţia în care, datorită modificării sau evoluției situaţiei iniţiale, descoperim una din situațiile prezentate anterior.

În acest caz este posibil să renunţăm să vă mai asistăm sau să vă reprezentăm. Încetarea contractului prin renunţare unilaterală nu vă exonerează de plata onorariului cuvenit pentru serviciile prestate, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor efectuate în interesul dumneavoastră.

În caz de încetare a mandatului ne obligăm să luăm, în timp util şi în mod rezonabil, măsurile potrivite pentru apărarea intereselor dumneavoastră, cum ar fi: vă notificăm, vă acordarea unui timp suficient pentru a vă angaja un alt avocat, vă predăm documentele şi bunurilor la care sunteți îndreptăţiți, înştiinţăm organele judiciare.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.