Cum lucrăm

angrenaj de roti dintate

Ionas Mihaela– Cabinet de Avocat depune toată diligenţa pentru apărarea libertăţilor, drepturilor şi intereselor legitime ale clientului.

Studiem temeinic toate cauzele, manifestăm conştiinciozitate şi probitate pentru îndeplinirea mandatului încredinţat.

Informăm clientul cu privire la evoluția cazului încredinţat și opțiuni. Sfătuirea clientului nu se rezumă la expunerea unor prevederi legale, ci avem în vedere şi consecinţele de ordin moral, economic, social şi politic care ar putea avea relevanţă în situaţia respectivă.

  LUAŢI LEGĂTURA CU NOI

  Dacă ne sunaţi, vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră de fiecare dată. În caz contrar, vă vom suna înapoi în cel mai scurt timp posibil, de obicei, în aceeași zi. Aceeaşi regulă se aplică şi dacă ne scrieţi un e-mail.

  DISCUŢIA INIŢIALĂ

  Vom discuta sumar problema legală cu care vă confrunaţi la telefon sau prin e-mail, în funcţie de modalitatea în care ne contactaţi. Nu veţi fi limitaţi de timp sau costuri suplimentare pentru această conversţie. Nu veţi avea nici o obligaţie să angajaţi serviciile noastre.

  OPINIA NOASTRĂ

  După discuţia inițială, vă vom oferi o opinie legală, onestă cu privire la consecinţele de fapt şi juridice ale cazului, în limitele informaţiilor furnizate. Vă vom explica împrejurările cauzei, situaţia curentă, posibilele evoluţii viitoare şi eventualele rezultate, corespunzător cu împrejurările concrete ale cazului. Totodată vă vom supune atenției și cheltuielile pe care anticipăm că le vom efectua în interesul cauzei.

  Folosirea opiniilor şi sfaturilor în scopuri ilegale, fără cunoştinţa noastră, nu ne face responsabil de acţiunea şi scopurile dumneavoastră ilegale.  

  PROPUNEREA NOASTRĂ

  Următorul pas este redactarea contractului de asistenţă juridică. Acesta prevede, în mod expres, întinderea puterilor pe care ni le conferiţi. Veţi avea confirmarea în scris a onorariului nostru și condiţiile în care vom colabora cu dumneavoastră.

  Vom estima anticipat cheltuielile pe care urmează să le efectuăm în interesul dumneavoastră procesual. Pentru a ne desocoti, veţi primi documente justificate cu privire la cuantumul şi destinaţia acestora.

  SEMNAREA CONTRACTULUI DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ

  Numai după ce vom primi contractul de asistenţă juridică semnat de dumneavoastră ne vom începe activitatea, deoarece dreptul nostru de a vă asista, reprezenta ori de a exercita orice alte activităţi juridice se naşte din contractul de asistenţă juridică.

  Dumneavoastră va trebui să ne înmânaţi fotocopii ale tuturor documentelor relavante problemei juridice pe care ne-o încredinţaţi.

  Prin semnarea contractului de asistență juridică cu noi, în legătură cu o anumită cauză:

   

  • ne împuterniciți să efectuăm orice act specific profesiei pe care îl considerăm necesar pentru realizarea intereselor dumneavoastră, cu excepția cazului în care ne veți instrui în mod contra
  • ne veți autoriza să suportăm, în numele dumneavoastră, cheltuieli rezonabile.

   

  Pentru activităţile prevăzute expres în cuprinsul obiectului contractului de asistenţă juridică, acesta reprezintă un mandat special, în puterea căruia vom putea încheia, sub semnătură privată sau în formă autentică, acte de conservare, administrare ori dispoziţie în numele şi pe seama dumneavoastră.

  Ne rezervăm dreptul de a ne retrage imediat şi de a înceta să vă mai asistăm sau reprezentăm în cazul în care acţiunile şi scopurile dumneavoastră, deşi aparent legale la începutul asistenţei şi/sau a reprezentării, se dovedesc pe parcursul acesteia ca fiind infracţionale.

  Din motive de comoditate, suntem bucuroși să comunice prin e-mail normale, necriptate. Această formă de e-mail nu este sigură și există riscuri pentru dumneavoastră dacă vă comunicăm pe această cale informații confidențiale. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru orice comunicare care este primită sau ajunge la altă persoană decât destinatarului.

  Vom presupune că avem acordul dumneavoastră de a comunica prin această metodă, cu excepția cazului în care ne comunicați contrariul.

  CEL MAI BUN REZULTAT POSIBIL

   

  IONAS MIHAELA – Cabinet de Avocat

  vă oferă cel mai bun sfat şi suport, ne preocupă să obţinem pentru dumneavoastră cel mai bun rezultat posibil. Vom fi deschişi şi transparenţi cu privire la activitatea şi onorariile noastre.

  Folosim cunoştinţe juridice adecvate, abilităţi practice specifice. Depunem diligenţă profesională adecvată, ne pregătim temeinic cauzele, dosarele şi proiectele.

  Analizăm şi cercetăm atent împrejurări de fapt, aspectele legale ale problemelor juridice incidente în situaţia de fapt, ne adaptăm permanent strategia, tacticile, tehnicile şi metodele specifice în raport cu evoluţia cauzei, a dosarului sau a lucrării în care ne-am angajat.


Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.