Onorarii

pusculita tinuta cu grija

Accesibilitatea este o preocupare pentru oricine are nevoie de serviciile unui avocat. Astăzi, mai mult ca oricând, clienții necesită abordări creative, flexibile, precum și previzibile în stabilirea onoriilor.

Suntem mândri că furnizăm servicii juridice de cea mai bună calitate pentru toți clienții noștri - indiferent că sunt persoane fizice sau juridice - și ne adaptăm la bugetele clienților.

Ionas Mihaela – Cabinet de Avocat lucrează în strânsă colaborare cu clienții pentru a stabili în comun onorarii personalizate, reciproc avantajoase.

Investim timp și efort pentru a înţelege mai bine obiectivele finale ale clientului şi strategia juridică.

În funcție de cauză vă oferim o gamă variată de onorarii. Determinăm şi prevedem onorariul în contractul de asistenţă juridică la data încheierii acestuia, înainte de începerea oricărei activităţii.

  CRITERII

  În stabilirea onorariului avem în vedere:

  • timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activităţii

  • natura, noutatea şi dificultatea cazului

  • importanţa intereselor în cauză

  • împrejurarea că acceptarea mandatului acordat ne împiedică să acceptăm un alt mandat din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată de client fără investigaţii suplimentare

  • colaborarea cu experţi sau alţi specialişti, impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului

  • avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului ca urmare a muncii noastre

  • situaţia financiară a clientului

  • constrângerile de timp în care suntem obligaţi de împrejurările cauzei să acţionăm pentru a asigura servicii legale performante.

  FELURI

  Onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat, repreyintă un bonus de performanță.

  În cauzele penale, practicăm onorariu de succes numai în ceea ce priveşte latura civilă a cauzei.

  În general, solicităm plata în avans a cheltuielilor reprezentând taxe de timbru, onorar expert, cheltuieli de deplasare, fax si cheltuieli cu fotocopierea documentelor, etc.

  Plata onorariului se poate face anticipat sau în rate.

  Facturile noastre se plătesc la 30 de zile de la data facturării, dacă nu am stabilit în scris un alt termen. În cazul în care un onorariu nu este achitat integral la timp, putem percepe pentru orice sumă restantă dobâda legală.

  În cazul în care un onorariu nu este achitat și hotărâm să începem procedurile legale împotriva debitorului, în scopul de a recupera sumele datorate, ne rezervăm dreptul de a recupera şi cheltuielile efectuate în legătură cu aceste proceduri şi de a înceta orice activitate profesională în numele şi pentru clientul respectiv.

  ASISTENȚĂ JUDICIARĂ

  În anumite materii juridice putem acorda asistență juridică, ceea ce înseamnă că onorariul nostru este în întregime achitat din fonduri publice în conformitate cu Protocolul încheiat între UNBR, Ministerul Justiţiei, Ministerul Public şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. Aceste onorarii sunt substanţial reduse faţă de onorariile pe care le practicăm în mod normal.

  Asistența juridică este disponibilă numai pentru cei cu mijloace limitate și cu aprobarea prealabilă a Serviciului de Asistenţă Judiciară.

  Pentru mai multe detalii asupra modului în care funcţionează asistenţa judiciară şi dacă doriţi să aflaţi dacă sunteţi exigibili, vă rugăm să luaţi legătura cu noi.


Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.