Dezvoltarea Avocatului

scari in spirala davinci

Tot în jurul nostru se schimbă, evoluează, iar noi, în calitate de avocaţi, trebuie să creştem, să ne dezvoltăm profesional pentru a răspunde în mod eficient nevoilor şi aşteptărilor clienţilor.

Mai mult, pregătirea profesională continuă a avocaţilor este obligatorie pentru toţi avocaţii înscrişi pe tabloul avocaţilor cu drept de exercitarea a profesiei.

Ne actualizăm permanent pregătirea profesională, prin menţinerea şi diversificarea cunoştinţelor în domeniile în care ne exercităm profesia..

Pregătirea profesională continuă presupune lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în Uniunea Europeană, precum şi dobândirea certificării pregătirii profesionale continue la standarde compatibile cu pregătirea profesională a avocaţilor din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Realizăm pregătirea profesională continuă şi prin specializarea impusă de diversificarea şi extinderea aplicării dreptului în raport cu evoluţia relaţiilor social-economice contemporane.

Participăm la colocvii sau conferinţe cu caracter juridic care au legătură cu activitatea noastră profesională organizate de către:

  • Barourile de avocaţi
  • Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A.
  • Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO)
  • Asociaţia Young Lawyers Cluj
  • Alte instituţii care oferă pregătire profesională tradiţională şi online din România sau din străinătate.

Aceste programe ne oferă posibilitatea de a învăța de la persoane cu o notorietate profesională în domeniul disciplinei de profil, dar şi alţi jurişti recunoscuţi sau cadre universitare ce îşi desfăşoară activitatea la instituţiile de învăţământ superior cu care baroul are contract de colaborare sau care funcţionează la facultăţile de drept agrementate de U.N.B.R.

Suntem interesaţi de subiecte cum ar fi probleme actuale în etică și profesionalism, conflictul de interese, negocierea, modul în care tehnologia afectează activitatea avocaţilor, arta oratoriei pentru avocaţi, gestionarea relaţiei cu clienţii.

Ne formăm profesional la birou, din practică. Lucrăm într-un mod care să răspundă nevoilor clienților și să ne permită să ne lărgim expertiza.

Avem acces la resurse specifice, inclusiv programe legislative, numeroase reviste comerciale și periodice, o bibliotecă cu un număr însemnat de cărţi de specialitate.

Participăm la cursuri online în sistem e-learning. Acestea ne oferă informaţii pe care le putem asimila fără a fi constrânși de prezență într-o sală de curs la o anumită oră.

Participăm la munca Pro Bono. Câștigăm experiență valoroasă în sălile de judecată şi deprindem noi abilităţi practice de redactare și negociere a diferitelor acte şi documente juridice.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.