Buletin informativ

Informaţii personale

 

În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, utilizatorii sunt informați prin prezenta că pot accesa sau solicita rectificarea, ştergerea sau blocarea corespunzătoare a oricăror date cu caracter personal, care sunt prelucrate de către Departamentul nostru de comunicare.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.