16.06.2016

  Modificarea_normelor_minime_privind_aptitudinile_necesare_pentru_conducerea_unui_autovehicul.jpg

CJUE obligă statul român să restituie și timbrul de mediu

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit prin Hotărârea din 9 iunie 2016 în cauza C-586/14 Budișan, privind O.U.G. 9/2013, faptul că timbrul de mediu (taxa auto în vigoare) pentru mașinitle second-hand este incompatibil cu art. 110 TFUE.

03.05.2016

  Legea_da__rii_i__n_plata___a_fost_publicata___i__n_Monitorul_Oficial.jpg

Legea dării în plată a fost publicată în Monitorul Oficial

În M. Of. al României nr. 330 din data de 28 aprilie 2016 a fost publicată Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite. Legea dării în plată se aplică atât contractelor de credit a

15.04.2016

  obligatiile_persoanelor.png

Obligațiile persoanelor care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: invenţii, know-how, mărci înregistrate, francize şi altele asemenea, recunoscute şi protejate prin înscrisuri ale instituţiil

29.02.2016

  Dosarul_preturilor_de_transfer_in_2016.jpg

Dosarul prețurilor de transfer în 2016

În M. Of. nr. 74/02.02.2016 a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul și condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și procedura de ajustare/estimare a

24.02.2016

  Plafoanele_fiscale_i__n_euro_aferente_anului_2016.jpg

Plafoanele fiscale aferente anului 2016

Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal plafoanele fiscale în euro aferente anului 2016 sunt:

21.02.2016

  Formularele_392_A__392_B_s__i_393_i__n_2016.jpg

Formularele 392 A, 392 B și 393 în 2016

Potrivit art. 324 alin. 4-6 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Ordinul preşedintelui A.N A.F. nr. 522/26.01.2016 pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare de declarații informative, societățile plătitoare, respectiv neplătitoare de

21.01.2016

  Impozit_pe_dividende_2016_copy.jpg

Impozitul pe dividende în anul 2016

Potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicată în m.o. nr.688/10.09.2015 au fost aduse unele modificări privind impozitul pe dividende începând cu 01.01.2016.

21.01.2016

  Cheltuielile_deductibile_pentru_contribuabilii_care_realizeaza_venituri_din_activitati_independente_determinate_in_sistem_real__pe_baza_datelor_din_contabilitate.jpg

Cheltuielile deductibile pentru contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

Potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicată în M.O. nr.688/10.09.2015 și H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015

20.01.2016

  Procedurile_de_inregistrare-modificare_a_domiciliului_fiscal.jpg

Procedurile de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal

În M. Of. al României nr. 15 din 08 ianuarie 2016 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal

18.01.2016

  Obligat__iile_fiscale_ale_contribuabililor_care_desfa__s__oara___activita__t__i_independente_i__n_anul_2016.jpg

Obligaţiile fiscale ale contribuabililor care desfăşoară activităţi independente în anul 2016

Potrivit noului Cod Fiscal intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2016, contribuabilii care care desfăşoară activităţi independente datorează, pentru veniturile pe care le realizează, impozitul pe venit de 16%, contribuţia la asigurări sociale de 10,5% sau 26

15.01.2016

  Obligativitatea_depunerii_formularului_220.jpg

Obligativitatea depunerii formularului 220 „Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit" în luna ianuarie 2016

În M. Of. al României nr. 943 din 21 decembrie 2015 a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de

08.08.2015

  Dreptul_de_a_fi_uitat_aplicabil_oricarui_motor_de_cautare.jpg

`Dreptul de a fi uitat` aplicabil oricărui motor de căutare

Printr-o decizie de referinţă, din 13 mai 2014 în cauza C-131/2012, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit faptul că, operatorul unui motor

29.06.2015

  Natura_medierii_in_cauzele_penale_si_momentul_pana_la_care_aceasta_poate_intervenii_copy.jpg

Natura medierii în cauzele penale și momentul până la care aceasta poate intervenii

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din data de 9 iunie 2015 a fost publicată Decizia nr. 9 din 17 aprilie 2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bucureşti