29.04.2019

  valiza_in_aeroport.jpg

CJUE confirmă faptul că deteriorarea unei anvelope a unei aeronave din cauza unui şurub aflat pe pista de decolare sau de aterizare este o circumstanță extraordinară în temeiul Regulamentului (CE) nr. 261/2004

CJUE a pronunțat Hotărârea în cauza C-501/2017 Germanwings GmbH, prin care se stabilește că prejudiciul cauzat unui pneu de aeronavă cauzat de un șurub pe o pistă de aeroport se încadrează în noțiunea de "circumstanțe extraordinare" în sensul Regulamentul

20.07.2018

  Curierul Fiscal - nr 6/2018 - coperta - Av. Ionas Mihaela

Inadmisibilitatea formulării unei cereri de suspendare a executării actului administrativ-fiscal întemeiată pe dispozițiile Codului de procedură civilă

Mihaela Ionaș, avocat și practician în insolvență, a publicat în numărul 6/2018 al Revistei Române de Executare Silită articolul intitulat "Inadmisibilitatea formulării unei cereri de suspendare a executării actului administrativ-fiscal întemeiată pe disp

29.03.2018

  Coperta Revistei Române de Executare Silită nr1 din 2018

Aspecte privind executarea silită împotriva moștenitorilor

Mihaela Ionaș, avocat și practician în insolvență, a publicat în numărul 1/2018 al Revistei Române de Executare Silită articolul intitulat "Aspecte privind executarea silită împotriva moștenitorilor".

16.06.2016

  Modificarea_normelor_minime_privind_aptitudinile_necesare_pentru_conducerea_unui_autovehicul.jpg

CJUE obligă statul român să restituie și timbrul de mediu

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit prin Hotărârea din 9 iunie 2016 în cauza C-586/14 Budișan, privind O.U.G. 9/2013, faptul că timbrul de mediu (taxa auto în vigoare) pentru mașinitle second-hand este incompatibil cu art. 110 TFUE.

03.05.2016

  Legea_da__rii_i__n_plata___a_fost_publicata___i__n_Monitorul_Oficial.jpg

Legea dării în plată a fost publicată în Monitorul Oficial

În M. Of. al României nr. 330 din data de 28 aprilie 2016 a fost publicată Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite. Legea dării în plată se aplică atât contractelor de credit a

15.04.2016

  obligatiile_persoanelor.png

Obligațiile persoanelor care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: invenţii, know-how, mărci înregistrate, francize şi altele asemenea, recunoscute şi protejate prin înscrisuri ale instituţiil

29.02.2016

  Dosarul_preturilor_de_transfer_in_2016.jpg

Dosarul prețurilor de transfer în 2016

În M. Of. nr. 74/02.02.2016 a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul și condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și procedura de ajustare/estimare a

24.02.2016

  Plafoanele_fiscale_i__n_euro_aferente_anului_2016.jpg

Plafoanele fiscale aferente anului 2016

Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal plafoanele fiscale în euro aferente anului 2016 sunt:

21.02.2016

  Formularele_392_A__392_B_s__i_393_i__n_2016.jpg

Formularele 392 A, 392 B și 393 în 2016

Potrivit art. 324 alin. 4-6 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Ordinul preşedintelui A.N A.F. nr. 522/26.01.2016 pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare de declarații informative, societățile plătitoare, respectiv neplătitoare de

21.01.2016

  Impozit_pe_dividende_2016_copy.jpg

Impozitul pe dividende în anul 2016

Potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicată în m.o. nr.688/10.09.2015 au fost aduse unele modificări privind impozitul pe dividende începând cu 01.01.2016.