Aspecte privind executarea silită împotriva moștenitorilor

Mihaela Ionaș, avocat și practician în insolvență, a publicat în numărul 1/2018 al Revistei Române de Executare Silită articolul intitulat "Aspecte privind executarea silită împotriva moștenitorilor".

Coperta Revistei Române de Executare Silită nr1 din 2018

Mihaela Ionas, avocat și practician în insolvență, a publicat în numărul 1/2018 al Revistei Române de Executare Silită articolul intitulat "Aspecte privind executarea silită împotriva moștenitorilor". 

Acest articol abordează provocările asociate cu aplicarea prevederilor Codului de Procedură Civilă privind executarea silită împotriva moştenitorilor debitorului. Autoarea analizează și aduce lămuriri cu privire la această procedură, cu aplicații practice și soluții din jurisprudența instanțelor de judecată în cele două situații care se pot întâlni, respectiv:

  • dacă debitorul moare înainte de sesizarea executorului judecătoresc - nicio executare silită nu poate fi pornită.
  • dacă debitorul decedează în timpul executării silite, creditorul poate continua ori declanşa urmărirea împotriva moştenitorilor.

 

Pentru o copie completă a articolului, accesați link-ul de mai jos:

Aspecte privind executarea silită împotriva moștenitorilor