CJUE obligă statul român să restituie și timbrul de mediu

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit prin Hotărârea din 9 iunie 2016 în cauza C-586/14 Budișan, privind O.U.G. 9/2013, faptul că timbrul de mediu (taxa auto în vigoare) pentru mașinitle second-hand este incompatibil cu art. 110 TFUE.

Potrivit acestei decizii, statul român va trebui să restituie și această formă a “taxei de poluare pentru autovehiculele second-hand” după cum și celelalte forme ale sale, respectiv taxa de primă înmatriculare, taxa de poluare și taxa pe emisii poluante au fost declarate incompatibile cu dreptul Uniunii Europene.

Potrivit Cauzei C‑586/14 Budișan, articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că:

– nu se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe autovehicule care se aplică autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru și autovehiculelor deja înmatriculate în statul membru respectiv cu ocazia primei transcrieri în același stat a dreptului de proprietate asupra acestora din urmă;

– se opune ca statul membru respectiv să scutească de această taxă autovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost plătită, dar nu a fost restituită o taxă în vigoare anterior declarată 8 incompatibilă cu dreptul Uniunii.

Puteți consulta Hotărârea CJUE în cauza C-586/14 Budișan aici.