Condițiile și procedura privind acordarea indemnizaţiei de şomaj tehnic stabilite prin O.U.G. nr. 32/2020 privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 30/2020

La data de 30 martie 2020 s-a publicat în M. Of. nr. 260/2020, O.U.G. nr. 32/2020 privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 30/2020.

Prevederile ordonanței se aplică pe durata stării de urgenţă instituita prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României.

Modificările și completările aduse prin O.U.G. nr. 32/2020 schimbă condițiile pentru acordarea de către stat a indemnizaţiei de şoimaj tehnic, dar aduc și clarificări.

Au fost eliminate prevederile cu privire la:

-       necesitatea de a obține certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri potrivit Ordinului nr. 791/2020 pentru a beneficia de indemnizaţi de şoimaj tehnic acordată de către stat;

-       condiționările privind indicatorii financiari;

 

Cuantumul indemnizației de șomaj tehnic

 

Pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. 1 lit. c din Codul muncii, urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-C0V-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut.

Potrivit Legii nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat, câştigul salariat mediu brut pe anul 2020 este de 5.429 lei. În consecință, indemnizația de șomaj tehnic este plafonată la suma de 4.071 lei brut.

Dacă bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, in conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Codul muncii.

Celelalte categorii de beneficiari sunt îndreptățiți la o indemnizație lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut.

 

Indemnizaţia de șomaj tehnic este supusă impozitării şi plăţii contributiilor de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate conform prevederilor Codului fiscal.

Pentru această indemnizaţie NU se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

Beneficiarii indemnizației de şoimaj tehnic

 

Pe perioada stării de urgență, beneficiari ai indemnizației de şoimaj tehnic sunt:

-      salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2;

Sunt exceptați, salariații care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract cu normă întreagă activ pe perioada instituirii stării de urgenţă.

Dacă un salariat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariate cele mai avantajoase.

-      profesioniștii reglementați de art. 3 alin. 2 din Codul civil - PFA, Intreprinderi Individuale, profesii liberale – precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de munca în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei care întrerup activitatea ca urmare a afectelor coronavirusului SARS-CoV-2.

-      persoanele prevazute la art. 67 ind. 1 alin. 1 lit. a -c din Legea nr. 69/2000 educației fizice și sportului - sportivii, antrenorii, medicii, asistenţii medicali, maseurii, kinetoterapeuţii, cercetătorii - care se află în situaţia de suspendare a contractului de activitate sportivă, din inițiativa structurii sportive

-      persoane care obţin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe şi care şi-au întrerupt activitatea ca urmare a afectelor coronavirusului SARS-CoV-2.

 

Procedura privind acordarea indemnizaţiei de şoimaj tehnic

 

A.    În privința salariaților

 

În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, precum și a Municipiului București, în raza cărora își au sediul social următoarele documente:

-      o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal

-      o declaraţie pe propria răspundere a angajatorului privind reducerea sau întreruperea activităţii

-      lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

Sumele de bani vor fi virate în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor în contul bancar al angajatorilor.

Plata sumelor către salariaţi se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor de către angajator.

 

 

B.    În cazul celorlalți categorii de beneficiari

 

Celelalte categorii de beneficiari ai indemnizației de șomaj tehnic trebuie să depună la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială următoarele acte:

-   o cerere semnată şi datată

-   o declaraţie pe propria răspundere

-   copie act de identitate

Documentele menționate anterior se depun până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară. Plata indemnizației se face în cel mult 10 zile de la depunerea decumentelor.

 

Menționăm faptul că Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a comunicat că, odată ce starea de urgenţă se va încheia, va proceda la verificarea societăţilor care au solicitat plata indemnizaţiilor din fondul de şomaj pentru a constata dacă, într-adevăr, erau îndeplinite condiţiile de a beneficia de acest drept. Aceasta mai ales că necesarul financiar al bugetului asigurărilor sociale de stat va fi, cel puţin în parte, asigurat din fonduri puse la dispoziţie de către Comisia Europeană.


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.