`Dreptul de a fi uitat` aplicabil oricărui motor de căutare

Printr-o decizie de referinţă, din 13 mai 2014 în cauza C-131/2012, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit faptul că, operatorul unui motor

Printr-o decizie de referinţă, din 13 mai 2014 în cauza C-131/2012, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit faptul că, operatorul unui motor de căutare pe internet trebuie să elimine link-ul de pe lista de rezultate către o pagină web care conţine informaţii referitoare la o persoană, informaţiii pe care persoana în cauză consideră că ar trebui să fie "uitate".

Pe scurt, Curtea a decis că:

 

  1. Indexarea reprezintă prelucrare a datelor cu caracter personal
  2. Google trebuie considerat „operator” de date cu caracter personal
  3. Dreptul Uniunii Europene (Directiva) transpus în legislaţia naţională este aplicabil, chiar dacă indexarea are loc în SUA
  4. Persoana vizată poate solicita ştergerea linkurilor la Google, chiar dacă publicarea lor în sine pe paginile menţionate este licită
  5. Trebuie căutat un echilibru just în special între interesul legitim al utilizatorilor de internet şi drepturile fundamentale ale persoanei vizate
  6. Dreptul de a fi uitat este recunoscut de CJUE

 

În 2010, un cetățean spaniol a formulat o plângere împotriva unui ziar spaniel la Agencia Española de Protección de Datos (Agenţia Spaniolă de Protecţie a Datelor, AEPD), precum şi împotriva Google Spain şi a Google Inc.

Cetăţeanul spaniol s-a plans că, atunci când numele său era introdus de un utilizator de internet în motorul de căutare al grupului Google („Google Search"), lista de rezultate afişa linkuri către două pagini ale cotidianului, publicate în ianuarie 1998 şi, respectiv, în martie 1998. Pe aceste pagini figura printre altele un anunţ cu privire la o vânzare la licitaţie a unor imobile organizată ca urmare a unei proceduri de executare silită desfăşurate în vederea recuperării datoriilor pe care acesta le avea la asigurările sociale.

Cetăţeanul spaniol s-a plâns că astfel i-a fost încălcat dreptul fundamental la protecția datelor cu caracter personal deoarece executarea silită al cărei obiect a fost s-a finalizat în întregime în urmă cu mai mulţi ani şi că menţionarea acesteia era în prezent lipsită de orice relevanţă.

Cetăţeanul spaniol a solicitat, pe de o parte, să se dispună ca ziarul fie să elimine sau să modifice paginile menţionate (astfel încât pe acestea să nu mai apară datele sale personale). Pe de altă parte, el a solicitat să se dispună ca Google Spain sau Google Inc. să elimine datele sale cu caracter personal, astfel încât acestea să dispară din rezultatele căutării.

Instanța spaniolă a trimis cauza la Curtea de Justiție a Uniunii Europene şi a întrebat:

A. dacă Directiva privind protecția datelor UE 1995 se aplică motoarelor de căutare, cum ar fi Google

B. dacă dreptul Uniunii Europene (Directiva) se aplică şi în cazul Google Spania, având în vedere că serverul care prelucrează datele companiei se află în Statele Unite ale Americii

C. dacă o persoană are dreptul de a solicita ca datele sale cu caracter personal să fie eliminate din rezultatele accesibile prin intermediul unui motor de cautare ("dreptul de a fi uitat").

Curtea Europeană de Justiție a decis împotriva sfatului avocatului general, situaţie destul de rar întâlnită. Avocatul general a fost de părere că cetăţeanul ar trebui să adreseze cererea sa direct ziarului, deoarece acesta este operator de prelucrare a datelor cu caracter personal și să nu Google, care este un simplu intermediar.

Indexarea reprezintă prelucrare a datelor cu caracter personal

Curtea a stabilit faptul că, acţiunea de colectare, indexare, stocare a informaţiilor de către un motor de căutare și punerea la dispoziția utilizatorilor de internet într‑o anumită ordine de preferință reprezintă „prelucrare a datelor cu caracter personal” în sensul Directivei europene, atunci când informațiile respective conțin date cu caracter personal.

Google trebuie considerat „operator” de date cu character personal

Curtea a hotărât că Google nu este un simplu intermediar, ci „operatorul” prelucrării datelor cu caracter personal introduse pe internet de către terți, deoarece el este cel care stabilește scopurile și mijloacele activității de indexare.

Dreptul Uniunii Europene (Directiva) transpus în legislaţia naţională este aplicabil

Curtea a hotărât că dreptul Uniunii Europene (Directiva) transpus în legislaţia spaniolă se aplică cauzei, chiar dacă indexarea are loc în Statele Unite ale Americii. Deoarece Google Spain constituie o filială a Google Inc. pe teritoriul spaniol aceasta este destinată să asigure, promovarea şi vânzarea spaţiului publicitar oferit de motorul de căutare pentru rentabilizarea serviciului oferit de motorul de căutare. Prin urmare, dreptul Uniunii Europene (Directiva) este aplicabil.

Curtea a stabilit că activitățile operatorului și cele ale sediului său situat în statul membru în cauză sunt indisociabil legate, întrucât activitățile referitoare la spațiile publicitare constituie mijlocul prin care motorul de căutare în cauză este rentabil din punct de vedere economic, iar acest motor este în același timp mijlocul care permite realizarea activităților menționate.

Persoana vizată poate solicita ştergerea linkurilor la Google

Curtea a constatat operatorul motorului de căutare este obligat, în anumite condiţii, să elimine de pe lista de rezultate linkurile către paginile web publicate de terţi care conţin date cu caracter personal, chiar dacă publicarea lor în sine pe paginile menţionate este licită. 

Curtea a arătat că o prelucrare a datelor cu caracter personal realizată de operatorul unui motor de căutare poate afecta în mod semnificativ drepturile fundamentale la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal, întrucât prelucrarea menționată permite oricărui utilizator de internet să își formeze, prin intermediul listei de rezultate, o idee de ansamblu structurată cu privire la informațiile referitoare la această persoană care pot fi găsite pe internet. 

Curtea a stabilit că aceste informaţii ating în mod potențial o multitudine de aspecte ale vieții private ale persoanei și că, fără motorul de căutare, utilizatorul de internet nu ar fi putut sau ar fi putut doar foarte greu să le  combine, și să stabilească astfel un profil mai mult sau mai puțin detaliat al persoanei vizate. 

Efectul ingerinței în drepturile persoanei vizate este agravat ca urmare a rolului important pe care îl au, în societatea modern, internetul și motoarele de căutare, care conferă informațiilor cuprinse într o asemenea listă de rezultate un caracter ubicuu 

Eliminarea linkurilor este necesară deoarece rezultatele căutării sunt de natură să constituie o ingerință mai importantă în dreptul fundamental la respectarea vieții private al persoanei vizate decât publicarea de către editorul acestei pagini web.

Echilibru just între drepturile persoanei vizate şi alte interese

Trebuie căutat un echilibru just în special între interesul legitim al utilizatorilor de internet potențial interesați de a avea acces la informație, pe de o parte, şi drepturile fundamentale ale persoanei vizate, pe de altă parte. 

Acest echilibru poate să depindă de la caz la caz, de natura informației în discuție și de caracterul sensibil al acesteia în ceea ce privește viața privată a persoanei vizate, precum și de interesul publicului de a dispune de informația respectivă, care poate varia în special în funcție de rolul jucat de persoana menționată în viața publică.

Dreptul de a fi uitat

Prin această hotărâre, Curtea Europeană de Justiţie a stabilit dreptul de a fi uitat. Astfel, un cetățean poate solicita Google să elimine linkurile referitoare la persoana sa de pe lista de rezultate și, prin urmare, să facă uz de "dreptul de a fi uitat", în cazul în care datele sale cu caracter personal au devenit inadecvate, nepertinente sau excesive în raport cu scopurile prelucrării, nu sunt actualizate sau au fost păstrate pentru o perioadă mai lungă decât cea necesară, cu excepția cazului în care păstrarea lor s-a impus în scopuri istorice, statistice sau științifice.

Dreptul de a fi uitat și libertatea de exprimare și libertatea presei

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu a ridicat dreptul de a fi uitat la rangul de super-drept care calcă în picioare alte drepturi fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare sau libertatea presei.

Dimpotrivă, Curtea a stabilit faptul că dreptul de a obține ştergerea datelor nu este absolut și are limite clare. Cererea pentru ștergerea rezultatelor datelor cu caracter personal din lista de rezultate ale unei căutări trebuie să fie evaluată de la caz la caz. 

Acesta se aplică numai în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare sau nu mai sunt relevante în sensul inițial al prelucrării pentru care au fost colectate datele. Scoaterea linkurilor irelevante și depășite din listata de rezultate ale căutării nu este echivalent cu ștergerea conținutului acelor linkuri.

Curtea a stabilit că va fi necesară o evaluare de la caz la caz. Nici dreptul la protecția datelor cu caracter personal și nici dreptul la libertatea de exprimare nu sunt drepturi absolute. Ar trebui să se caute un echilibru just între interesul legitim al utilizatorilor de internet și a drepturilor fundamentale ale persoanei. Libertatea de exprimare trebuie să fie exercitată cu responsabilitate şi în anumite limite, atât în lumea online cât și în lumea offline.

Acest echilibru poate depinde de natura informațiilor în cauză, sensibilitatea acestora pentru viața privată a persoanei vizate și interesul public de a avea aceste informații. Totodată echilibrul mai poate depinde şi de rolul pe care persoana vizată îl are în viaţa publică.

Primul exemplu al unui asemenea echilibru este găsit chiar cauza supusă analizei Curţii. Aceasta a dispus ca Google să şteargă linkurile către ziarul în cauză referitoare la cetăţeanul spaniol din rezultatele de căutare. Totodată Curtea nu a exclus schimbarea conţinutului arhivei ziarului pentru protejarea datelor cu caracter personal. Datele cetăţeanului spaniol sunt încă accesibile, însă nu mai sunt omniprezente. Curtea consider că acest lucru este suficient pentru respectarea vieții private a cetățeanului spaniol.

Google va trebui să evalueze cererile de ștergere a datelor de la un caz la altul și va trebui să aplice criteriile menționate în legislația UE și în hotărârea Curții Europene. Aceste criterii se referă la acuratețea, caracterul adecvat, relevanța - inclusiv timpul trecut - și proporționalitatea linkurilor, în raport cu scopul prelucrării datelor. 

Criteriile privind acuratețea și relevanța pot depinde de perioada de timp care a trecut de la postarea iniţială referitoare la persoana vizată. 

În timp ce unele linkuri către alte pagini web pot rămânea relevante şi după o perioadă considerabilă de timp, altele nu. Pentru acestea din urmă, persoana vizată va putea cere, în mod legitim, ştergerea lor. 

Concluzii

Dreptul de a fi uitat înseamnă dreptul persoanelor de a decide, ele însele şi nu motoarele de căutare, ce informaţii să apară în mediul online atunci când introduc propriul nume într-un astfel de motor de căutare. Persoanele trebuie să aibă controlul asupra datelor lor cu caracter personal.

Hotărârea Curții se referă numai la dreptul de a fi uitat în ceea ce privește rezultatele motorului de căutare care implică numele persoanei vizate. Acest lucru înseamnă că, în pagina web originală, conținutul nu este afectat de cererea de ştergere din motorul de căutare. Totodată conţinutul poate fi găsit prin acelaşi motor de căutare, dar folosind o interogare diferită.

Hotărârea Curţii nu acordă persoanelor sau organizațiilor dreptul de a şterge din lista de rezultate ale motoarelor de căutare, linkurile spre pagini web conţinând informaţii pe care aceştia le găsesc pur şi simplu incomode.

Google poate spune de multe ori nu. Google nu este obligat să şteargă rezultatele în cazul în care acestea sunt considerate de interes public – cum este cazul politicienilor. În astfel de cazuri, persoana vizată are încă posibilitatea de a se adresa autorităților de supraveghere naționale pentru protecția datelor sau instanțelor naționale.

În acelaşi timp însă, victimele violenţei domestice sunt adesea numite în articolele despre crimele partenerilor lor. O victimă poate nu mai doreşte ca detaliile despre o relaţie nefericită din trecut să fie asociată în continuare cu numele său. În astfel de cazuri, dreptul de a fi uitat este un lucru bun şi le dă acestora mai mult control asupra datelor lor personale din mediul online.

Dreptul de a fi uitat este un drept care se acordă tuturor cetățenilor din UE, indiferent de naționalitatea lor, sub rezerva condițiilor prezentate mai sus.

El nu permite guvernelor să decidă ce poate și ce nu poate fi online sau ceea ce ar trebui sau nu ar trebui să fie citit.

Este un drept pe care cetățenii îl vor invoca pentru a-și apăra interesele lor, în modalitatea în care consideră ei de cuviinţă.

În primul rând, operatorii de motoare de căutare acționează sub supravegherea autorităților naționale de protecție a datelor personale. În Europa, acestea sunt obligate prin lege să fie independente. 

În al doilea rând, instanțele naționale vor avea ultimul cuvânt dacă s-a stabilit un echilibru just între dreptul la protecția datelor cu caracter personal și libertatea de exprimare.

Internetul va rămâne o sursă importantă de informații deoarece conținutul va rămâne în aceeași locație și va continua să fie accesibil prin intermediul motoarelor de căutare.

Acestea vor funcţiona în continuare la fel, deoarece acestea filtrează oricum deja link-uri de la rezultatele căutărilor potrivit proprilor algoritmi.

O reformă a normelor de protecție a datelor personale ale Uniunii este în prezent în curs de desfășurare. Reforma include un drept explicit de a fi uitat. Este o modernizare fundamentală a normelor de stabilire a unor noi drepturi pentru cetățeni, de exemplu, dreptul de a transfera liber datele personale de la un furnizor de servicii la altul și dreptul de a fi informat când securitatea datelor personale este încălcată. 

 

 

Hotărârea Curţii: Cauza C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.