Impozitul pe dividende în anul 2016

Potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicată în m.o. nr.688/10.09.2015 au fost aduse unele modificări privind impozitul pe dividende începând cu 01.01.2016.

Potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicată în m.o. nr.688/10.09.2015 au fost aduse unele modificări privind impozitul pe dividende începând cu 01.01.2016.

O persoană juridică română care plăteşte dividende către o persoană juridică română are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende reţinut.

Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române.

Termen de declarare și plată este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul.

Aceste prevederi nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de un an împlinit până la data plăţii acestora inclusiv.

În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte, după caz: 

  • până la data de 25 ianuarie a anului următor
  • până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale. 

Aceste prevederi nu se aplică pentru dividendele distribuite și neplătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, dacă în ultima zi a anului calendaristic sau în ultima zi a anului fiscal modificat, după caz, persoana juridică română care primeşte dividendele deţine minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice pe o perioadă de un an implinit.

Începând cu data de 01.01.2016 s-au eliminat prevederile referitoare la cota de impozit pe dividende care se aplică și asupra sumelor distribuite/plătite fondurilor deschise de investiții încadrate astfel potrivit reglementărilor privind piața de capital.