Mihaela Ionaș a publicat articolul Ridicarea suspendării acţiunilor judiciare si extrajudiciare ca urmare a deschiderii procedurii insolvenţei în Revista română de dreptul afacerilor, nr. 3/2017, p. 69-97

Mihaela Ionaș a publicat articolul Ridicarea suspendării acţiunilor judiciare si extrajudiciare ca urmare a deschiderii procedurii insolvenţei în Revista română de dreptul afacerilor, nr. 3/2017, p. 69-97

 

 

 

 

Rezumat: Prezentul studiu prezintă aspecte cu privire la cererea de ridicare a suspendării acţiunilor judiciare, extrajudiciare sau a măsurilor de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului prevăzută la art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pe care o pot formula creditorii deţinând creanţe ce beneficiază de o cauză de preferinţă, excepţie de la principiul suspendării executărilor silite şi a realizărilor de creanţe de la data deschiderii procedurii insolvenţei.

Pentru a se înlătura efectul suspensiv care se produce ope legis, trebuie solicitat judecătorului-sindic printr-o cerere expresă în dosarul de insolvenţă al debitorului de ridicare a suspendării acţiunilor judiciare, extrajudiciare sau a măsurilor de executare silită şi valorificarea imediată a bunului supus garanţiei aparţinând debitorului insolvent.

Cuvinte-cheie: insolvenţă, debitor insolvent, creditor garantat, administrator judiciar, judecător-sindic, procedură, art. 75 din Legea nr. 85/2014, art. 78 din Legea nr. 85/2014

 

Abstract: The present study presents issues regarding the request for lifting the suspension of judicial, extrajudicial or enforceable actions for the realisation of the creditor's claim over the debtor's assets as provided by art. 75 par. 1 of the Law no. 85/2014on pre-insolvency and insolvency procedures which creditors that have a preferential claim may have in favour, exception of the principle of suspension of the creditor's powers to asset and enforce their rights after the commencement of the insolvency proceedings.

In order to overcome the suspensive effect that occurs ope legis, the syndic judge must be presented with an express request in the insolvency file of the debtor to remove the suspension of judicial, extrajudicial or enforcement actions and immediate capitalisation of the guaranteed asset of the insolvent debtor.

Keywords: insolvency, insolvent debtor, guaranteed creditor, official receiver, syndic judge, procedure, art. 75 of Law no. 85/2006, art. 78 of Law no. 85/2014

 

Legislație relevantă: Legea nr. 85/2014, art. 3, art. 5, art. 57, art. 61, art. 63, art. 75, art. 78, art. 103, art. 140, art. 154-158, art. 159; Codul civil, art. 1609-1614, art. 2.328, art. 2.347, art. 2.393, art. 2.465; Legea nr. 71/2011, art. 172; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/201, art. 14; Legea nr. 58/1953, art. 52; Legea nr. 266/2008, art. 6, art. 10, art. 22