Obligațiile persoanelor care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: invenţii, know-how, mărci înregistrate, francize şi altele asemenea, recunoscute şi protejate prin înscrisuri ale instituţiil

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: invenţii, know-how, mărci înregistrate, francize şi altele asemenea, recunoscute şi protejate prin înscrisuri ale instituţiilor specializate, precum şi a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor. 

Veniturile de această natură se supun regulilor de determinare pentru veniturile din activităţi independente şi în situaţia în care drepturile respective fac obiectul unor contracte de cesiune, închiriere, colaborare, cercetare, licenţă, franciză şi altele asemenea, precum şi cele transmise prin succesiune, indiferent de denumirea sub care se acordă, cum ar fi: remuneraţie directă, remuneraţie secundară, onorariu, redevenţă şi altele asemenea. 

Veniturile rezultate din cesiunile de drepturi de proprietate intelectuală prevăzute în mod expres în contractul încheiat între părţi reprezintă venituri din drepturi de proprietate intelectuală. 

De asemenea, sunt incluse în categoria veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală şi veniturile din cesiuni pentru care reglementările în materie stabilesc prezumţia de cesiune a drepturilor în lipsa unei prevederi contrare în contract.

 

Impozitul pe venit

Baza de calcul este venitul brut, iar cota este de 10% asupra bazei de calcul.

Plata se face până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul prin reţinere la sursă de către plătitorul de venit.

Se poate opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, în scris, în momentul încheierii fiecărui raport juridic.

Baza de calcul este venitul brut din care se scade cota forfetară de 40% şi cheltuielile sociale obligatorii, iar cota este de de 16% asupra bazei de calcul.

Plata se face până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reţinut prin reţinere la sursă.

 

Contributia de asigurări sociale

Baza de calcul este reprezentat de venitul brut - cheltuiala deductibilă în cotă de 40% din venitul brut și nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv 2681 lei.

Aceste persoane datorează CAS în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate, care se calculează prin aplicarea cotei individuale asupra bazei de caicul. Cota individuală este de 10,5%.

Plătitorii de venituri au obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii sumelor respective până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile, şi de a încadra veniturile în plafonul lunar reprezentând echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut (5 ori 2681 lei)acestea fiind obligaţii finale.

 

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Baza de calcul pentru plăţi anticipate : venitul brut - cheltuiala deductibilă în cotă de 40% din venitul brut.

În anul 2016, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă nu datorează CASS dacă realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, pensii, activităţi independente, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, indemnizaţiide şomaj, indemnizaţii pentru creşterea copilului, ajutor social, indemnizaţie pentru incapacitate de muncă urmare unui accident de muncă sau boală profesională.