Plafoanele fiscale aferente anului 2016

Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal plafoanele fiscale în euro aferente anului 2016 sunt:

Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal plafoanele fiscale în euro aferente anului 2016 sunt:

1.Plafonul pentru încadrarea la microintreprinderi 

Plafonul până la care o persoană juridică se poate înscrie ca microîntreprindere este de 100.000 de euro, respectiv 452.450 lei.

Cursul valutar utilizat este cursul publicat de BNR la data de 31 decembrie 2015, respectiv 4,5285 lei/euro.

2. Plafon pentru care ai obligatia de a te inregistra ca platitor de tva

În 2016, intervine obligația înregistrării în scopuri de TVA dacă cifra de afaceri depășește 65.000 euro, însemnând 220.000 lei. 

Persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de TVA.

În acest caz, cursul de schimb utilizat este cel comunicat de BNR la data aderării.

3. Plafonul pentru a trece de la determinarea venitului în sistem real la determinarea venitului în sistem real pentru PFA

Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real. 

Calculul se efectuează la cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârșitul anului fiscal 2015, respectiv 4,4450 lei/euro. Astfel, plafonul este 444.500 lei.

4. Plafonul pentru a trece de la tva la incasare la tva normal 

Pentru a trece de la tva la incasare la tva normal, cifra de afaceri trebuie să nu depășească plafonul de 2.250.000 lei.

5. Plafonul pentru care achizițiile intracomunitare de bunuri nu sunt considerate operațiuni impozitabile în România

Nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România achiziţiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc printre altele și condiţia ca valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare nu depăşeşte pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR, adică 34.000 lei la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Nationaa a Romaniei la data aderării. 

6. Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de tva la platitor lunar 

Pentru trecerea de la plătitor trimestrial de tva la plătitor lunar, cifra de afaceri nu trebuie să depășească 100.000 euro. 

Contravaloarea în lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2015 respectiv 4,5285. 

Astfel plafonul aferent anului 2015 este de 452.850 lei.

7. Plafonul pentru vânzări la distanţă

Pentru vânzări la distanţă, plafonul este de 35.000 eur.

Contravaloarea în lei se stabileşte pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, şi prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.