Conferința on-line „Urgența în Drept”

Data: 30-31 martie 2020

Locaţia: on-line

 

Ionas Mihaela - Cabinet de Avocat participă la conferinţa „Urgența în Drept” care are loc on-line și este organizată de către Facultatea de Drept a Universității București.

 

Ca parte a programului de modernizare și digitalizare a procesului educațional, Facultatea de Drept a Universității București anunță lansarea primei conferințe profesionale exclusiv on-line. 

 

Tema conferinței, „Urgența în Drept”, este subsumată principalelor teme ale momentului. Cadrele didactice ale Facultății de Drept vor vorbi despre contracte civile, despre acte administrative și despre fapte reprobabile, vor analiza situația drepturilor fundamentale în vremuri excepționale și starea de excepție din perspectivă constituțională. 

 

Conferința se va desfășura în intervalul 30-31 martie 2020 și va putea fi vizualizată de până la 100.000 de persoane (simultan).

 

Agenda conferinţei

 

LUNI, 30 martie 2020

 

Salutul de deschidere al Decanului

9:00-9:05

prof. dr. Răzvan DINCĂ

 

9:05-10:30 PANEL I

Moderator – exec. jud. Bogdan DUMITRACHE

 

prof. dr. Traian BRICIU - Modalități de recunoaștere a urgenței

lector dr. Liviu ZIDARU - Perspectivele reluării treptate a activității de judecată în materie civilă, în condițiile epidemiei și stării de urgență

exec. jud. Bogdan DUMITRACHE - Urgența (suspendării) executării silite

 

10:30-12:00 PANEL II

Moderator - prof. dr. Valeriu STOICA

prof. dr. Gheorghe PIPEREA - Asigurarea continuității întreprinderii comerciale pe timp de criză economică

prof. dr. Valeriu STOICA - Libertatea și siguranța persoanei în vreme de pandemie

prof. dr. Marian NICOLAE - Despre regimul prescripțiilor și decăderilor în lumina art. 41 din Decretul nr. 195/2020

 

12:00-13:00 PAUZĂ

 

13:00-15:30 PANEL III

Moderator – conf. dr. Ion GÂLEA

 

conf. dr. Ion GÂLEA - Urgența în dreptul internațional: clauze în tratate, starea de

primejdie, starea de necesitate

lector dr. Daniela-Anca DETEȘEANU - Despre dreptul internațional în caz de urgențe epidemiologice: de la soft law la hard (harsh ?) law

lector dr. Augustina DUMITRAȘCU, asist. dr. Oana SALOMIA - - Eficacitatea măsurilor adoptate de Uniunea Europeană pentru prijinirea statelor membre aflate în stare de urgență

drd. Ștefan BOGREA - Întrebările preliminare pe timp de urgență: mai sunt judecători

la Luxembourg?

prof. dr. Marian PREDA - Managementul de criză

 

15:30-17:30 PANEL IV

Moderator - prof. dr. Corneliu Liviu POPESCU

 

prof. dr. Corneliu Liviu POPESCU - Proclamarea oficială a unei stări excepționale, condiție a limitării excepționale a drepturilor omului

lector dr. Bogdan DIMA - Natura juridică a decretului Președintelui României pentru

instituirea stării de urgență

lector dr. Elena LAZĂR - Datele personale în carantină

drd. Paula Maria MARIN - Protejarea drepturilor fundamentale în cazul omisiunilor

legislative. Ipoteza în care lacunele legislative și situația de urgență sunt cauzate de același eveniment

 

MARȚI, 31 martie 2020

 

9:00-12:00 PANEL V

Moderator - prof. dr. Valerian CIOCLEI

 

dr. Ionuț NEFLIU - Noțiunea de acte urgente în procedura penală

prof. dr. Valerian CIOCLEI - Impactul stării de urgență asupra fenomenului criminal

drd. George LAZĂR - Antrenarea răspunderii penale pentru răspândirea Covid19. Raportul dintre infracțiunea obstacol de zădărnicirea combaterii bolilor și infracțiunile contra persoanei

lector dr. Andra-Roxana TRANDAFIR - Tăcerea în dreptul penal. Valențe ale obligațiilor urgente de sesizare a autorităților

asist. dr. Dragoș PÂRGARU - Scândura lui Carneades - variațiuni contemporane (ne)imaginare în crize epidemiologice

drd. Dorel HERINEAN - Considerații privind cauzele justificative pe perioada stării de urgență

 

12:00-12:30 PAUZĂ

 

12:30-14:30 PANEL VI

Moderator - prof. dr. Răzvan DINCĂ

 

prof. dr. Răzvan DINCĂ - Distincții între impreviziune și forța majoră în situații de urgență

drd. Alexandru STAN - Condițiile de validitate specifice testamentelor privilegiate asist. dr. Vladimir DIACONIȚĂ - Neexecutarea cauzată de forța majoră este lipsită de culpă, dar și de justificare

drd. Ionuț COFARU - Impedimentul fortuit e aici, dar nu a venit ca să rămână. Soarta obligației afectate și soarta contractului.

 

14:30-16:30 PANEL VII

Moderator - prof. dr. Adriana ALMĂȘAN

 

prof. dr. Adriana ALMĂȘAN - Este compatibil dreptul concurenței cu urgența?

asist. dr. Cristian PAZIUC - Urgența - rațiune și limită a prescripției extinctive

conf. dr. Radu RIZOIU - Urgența în contractele de servicii (bancare)

drd. Dan PETRACHE - Impactul Decretului 195/2020 privind instituirea stării de

urgență pe teritoriul României asupra contractelor guvernate de o lege străină

 

16:30-18:00 PANEL VIII

Moderator - prof. dr. Simona GHERGHINA

 

prof. dr. Simona GHERGHINA - Banii publici și starea de urgență

lector dr. Marilena ENE - Măsurile fiscale de urgență

asist. dr. Cristina Cornelia FEURDEAN - Administrația publică locală în stare de urgență


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.