Jurisprudenţă

 

29.07.2019

  blue.jpg

Impozit pe bunuri imobile. Taxa pe valoarea adăugată. Clauză standard.

În situaţiile în care părţile nu au făcut nicio înţelegere cu privire la taxa pe valoare adăugată, taxa colectată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile se consideră că este inclusă în preţul tranzacţiei.

28.07.2019

  poza.jpg

Regimul accesoriilor pe perioada suspendării executării actului administrativ.

În cazul suspendării executării actului administrativ, acordată de instanța de judecată în condițiile Legii nr. 554/2004, în ipoteza constatării legalităţii titlului de creanţă, pe perioada cât subzistă suspendarea, se datorează dobândă.


Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.