22.07.2019

  a1_22.jpg

Procedura de mediere în domeniul fiscal

19.07.2019

  aaaaa.jpg

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, publicată în M. Of.

15.07.2019

  publicare.png

Codul Administrativ al României

24.06.2019

  agriculture.jpg

Recurs în interesul legii

Data la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru introducerea acţiunii în despăgubire de către persoana vătămată printr-un act administrativ nelegal

24.06.2019

  abs.jpg

Recurs în interesul legii

Salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

12.06.2019

  desert.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Interpretarea dispozițiilor art. 43 alin. 2 din Codul penal privind infracțiunile concurente

03.06.2019

  contestatie.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Dezlegare chestiune de drept privind noțiunea de „alcătuirea instanței”, motiv de contestație în anulare

28.05.2019

  calculator-clipboard-coffee.jpg

Curtea Constituţională a României

Prevederile art. 31 alin. (7) din Legea nr. 359/2004, neconstituționale

22.05.2019

  mail.jpg

Citarea și comunicarea actelor de procedură în cazul domiciliului ales la cabinetul de avocatură

21.05.2019

  IMG-9200.JPG

Curtea Constituţională a României

Dispozițiile art.14 alin. (4) din Anexa VII la Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, neconstituționale

21.05.2019

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Curtea Constituţională a României

Dispoziții din Legea privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, neconstituționale

21.05.2019

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Curtea Constituţională a României

Dispozițiile legale care limitează, în cazul cadrelor militare, acordarea dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 7 ani, neconstituționale

20.05.2019

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Stipularea clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adiţional al acestuia

20.05.2019

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013

20.05.2019

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Renunțarea la urmărirea penală faţă de un suspect sau inculpat minor care a împlinit vârsta de 16 ani

20.05.2019

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 513 alin. (6) din Codul de procedură civilă

17.05.2019

  beach-boardwalk-dock-373524_copy.jpg

Ionas Mihaela – Cabinet de Avocat a reprezentat cu succes un client într-o contestație la executare formulată împotriva unei executări silite începute încă din anul 2011

15.05.2019

  boat.jpg

Modificarea limitei cuantumului obligațiilor fiscale/bugetare pentru care se emit acte de executare

10.05.2019

  growth.png

Ionas Mihaela – Cabinet de Avocat obține pentru un client care a avut calitatea de debitor în dosar, respingerea definitivă a cererii de deschidere a procedurii insolvenței împotriva sa

07.05.2019

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei

07.05.2019

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Anularea amânării aplicării unei pedepse urmate de suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante

23.04.2019

  a1111222.jpg

Deduceri pentru sponsorizări

17.04.2019

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Participant la comiterea unei infracţiuni și calitatea de subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă prevăzută de art.273 din Codul penal

17.04.2019

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Constatarea caracterului legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a inculpatului achitat prin hotărâre definitivă

16.04.2019

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Dispozițiile art. 126 alin. (6) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale

16.04.2019

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Dispozițiile art. 341 alin. (9) din Codul de procedură penală, neconstituționale

16.04.2019

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Dispozițiile art. 377 alin. (4) teza întâi și art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală, neconstituționale

09.04.2019

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Aprobarea prin ordin al ministrului justiţiei a funcţiilor de conducere şi de execuţie din penitenciare, neconstituțională

09.04.2019

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

09.04.2019

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Prevedere din OUG nr. 70/2016 referitoare la recursul în casaţie, neconstituțională

08.04.2019

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Confiscarea specială în cazul clasării cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 342 alin. (6) CP

08.04.2019

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Încetarea procesului penal în cazul infracțiunii de violență în familie

08.04.2019

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Regimul juridic al impozitelor locale datorate pentru bunuri valorificate în procedura insolvenței

08.04.2019

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Lipsa autorizației de construire constituie impediment la dobândirea dreptului de proprietate

08.04.2019

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Admisibilitatea contestațiilor introduse de proprietarii expropriați în temeiul Legii nr. 255/2010

08.04.2019

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Hotărârea judecătorească în materie civilă, pronunţată în favoarea ANRP, este asimilată unui titlu executoriu referitor la creanţe bugetare

21.03.2019

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Autorănirea în cazul infracțiunii de părăsire a locului accidentului

21.03.2019

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Răspunderea conducătorului unui autoturism tractat pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului

26.02.2019

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Procurorul de ședință în cauzele de competența Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție

21.02.2019

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Aprobarea prin ordin al ministrului justiţiei a funcţiilor de conducere şi de execuţie din penitenciare, neconstituțională

21.02.2019

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Aprobarea prin ordin al ministrului justiţiei a funcţiilor de conducere şi de execuţie din penitenciare, neconstituțională

13.02.2019

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

CCR a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, raportate la art. 281 alin. (1) lit. f) din același act normativ

13.02.2019

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

CCR a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.174 alin. (1) CPP

13.02.2019

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

CCR a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, raportate la art. 281 alin. (1) lit. f) din același act normativ

13.02.2019

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

CCR a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.174 alin. (1) CPP

11.02.2019

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Dezlegare chestiune de drept vizând interpretarea unor dispoziții din Legea privind darea în plată

30.01.2019

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Sustragere de la executarea măsurii de siguranţă constând în interzicerea de a se afla în anumite localităţi

29.01.2019

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Prevederi din Codul de procedură fiscală, neconstituționale

29.01.2019

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Dispoziții din Statutul cadrelor militare, neconstituționale

29.01.2019

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Prevederi din Codul de procedură fiscală, neconstituționale

29.01.2019

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Dispoziții din Statutul cadrelor militare, neconstituționale

14.01.2019

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Încadrarea juridică a faptei martorului de a face afirmații mincinoase sau de a nu spune tot ce știe

14.01.2019

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Competența în apel a tribunalelor specializate în cazul litigiilor din materia executării silite în care sunt implicați profesioniști

14.01.2019

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Planul de reorganizare nu poate să prevadă eşalonarea la plată a creanţelor curente

14.01.2019

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Planul de reorganizare nu poate să prevadă eşalonarea la plată a creanţelor curente

18.12.2018

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Prevederile art. 27 CPC, în interpretarea dată de ÎCCJ, neconstituționale

06.12.2018

 

Curtea Constituţională a României

Sintagmă din Legea privind securitatea naţională, neconstituțională

26.11.2018

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Dezlegare chestiune de drept vizând majorarea salariului de bază conform Legii-cadru nr. 153/2017

26.11.2018

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Dezlegare chestiune de drept vizând sumele datorate lunar de terţul poprit, membru al asociaţiei de proprietari, debitoarei asociaţia de proprietari, cu titlu de cheltuieli de întreţinere

20.11.2018

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Deciziile Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei norme de incriminare trebuie asimilate, în privința efectelor, cu legea penală de dezincriminare

12.11.2018

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Interpretarea art. 184 alin. (28) din Noul Cod de procedură penală

12.11.2018

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Interpretarea dispoziţiilor art. 43 din O.G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor

12.11.2018

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Secretarul comunei nu face parte din personalul încadrat în sistemul public de asistenţă socială

12.11.2018

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei în caz de eroare judiciară

12.11.2018

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Nu pot face obiect al medierii negocierile cu privire la acordarea/încadrarea în grupele I şi/sau a II-a de muncă, respectiv, condiţii deosebite/speciale

12.11.2018

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Dezlegare chestiune de drept vizând interpretarea dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013

25.10.2018

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Deciziile Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei norme de incriminare trebuie asimilate, în privința efectelor, cu legea penală de dezincriminare

16.10.2018

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Dispoziții referitoare la contestarea sancțiunilor aplicate de inspectorii ISCIR, neconstituționale

15.10.2018

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Interpretarea sintagmei „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii” din cuprinsul art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

15.10.2018

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Interpretarea dispoziţiilor art. 102 din Legea nr. 85/2014 cu privire la depunerea cererilor de admitere a creanţelor formulate de creditorii cu creanţe anterioare datei de deschidere a procedurii

15.10.2018

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Interpretarea şi aplicarea art. 56 alin. (1) lit. d), art. 83 alin. (1) şi art. 86 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

15.10.2018

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Obligaţia de declarare prealabilă a adunărilor publice

11.10.2018

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Reabilitarea nu atrage imposibilitatea reținerii agravantei prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal

09.10.2018

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Prevedere din legea pensiilor, neconstituțională

01.10.2018

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Competenţa de soluţionare a recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate în apel de către tribunale

01.10.2018

  ICCJ_-_FISCALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Contencios Administrativ Şi Fiscal

Interpretarea prevederilor art. 65, art. 104 alin. (3), art. 133 şi art. 134 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016

27.09.2018

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Modalitatea de majorare a pedepsei cu închisoarea în privința persoanelor majore care au săvârșit o infracțiune ulterior împlinirii vârstei majoratului și o infracțiune în timpul minorității, neconstituțională

26.09.2018

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Dezlegare chestiune de drept vizând pedeapsa ce constituie primul termen al recidivei

20.09.2018

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Imposibilitatea atacării cu recurs în casație a hotărârilor pronunţate ca urmare a admiterii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, neconstituțională

17.09.2018

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Necompetența materială procesuală a secției/completului specializat este o excepție de ordine publică

17.09.2018

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Instanța competentă să soluționeze cererile formulate de persoanele condamnate în cursul executării pedepsei

17.09.2018

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Natura termenului prevăzut de art. 207 alin. (1) NCPP

12.09.2018

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art.16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea produselor etnobotanice

18.07.2018

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Constituționalitate parțială a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) și (4) din Codul civil

17.07.2018

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Dispoziții din Legea sănătății, neconstituționale

22.02.2018

  ICCJ_-_FISCALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Contencios Administrativ Şi Fiscal

Interpretarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

04.12.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Competenţa în soluţionarea litigiilor având ca obiect contestaţia îndreptată împotriva deciziei de încetare a plăţii indemnizaţiei prevăzute de art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006

04.12.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Competenţa de soluţionarea a cererilor având ca obiect înlocuirea plasamentului în regim de urgență cu tutela

20.11.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Calitatea procesuală a Fondul de garantare a asiguraților

07.11.2017

  sun_news.jpg

Soluţie favorabilă obţinută de IONAȘ MIHAELA - Cabinet de Avocat într-o contestație la executare împotriva recuperatorului de creanțe SECAPITAL S.A.R.L.

06.11.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Reprezentarea societății pe acțiuni de către administratorul al cărui mandat a expirat

06.11.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Exercitarea controlului de legalitate asupra certificatului de urbanism

06.11.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Încadrarea juridică a faptei de evidenţiere în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive

06.11.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Suportarea cheltuielilor de spitalizare şi tratament medical în situația unei agresiuni

17.10.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Excluderea posibilității atacării cu recurs în casație a soluțiilor pronunțate ca urmare a recunoașterii învinuirii este neconstituțională

16.10.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Obligativitatea luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale

16.10.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Stabilirii modalităţii de calcul al termenului de 5 zile în care propunerea de prelungire a arestării preventive se depune la judecătorul de drepturi şi libertăţi

19.09.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Soluția legislativă din NCPP care nu permite invocarea din oficiu a nulităţii relative, neconstituțională

19.09.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Soluția legislativă din NCPP care nu permite invocarea din oficiu a nulităţii relative, neconstituțională

18.09.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ

18.09.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ

18.09.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Interpretarea art. 56 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

18.09.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Interpretarea sintagmei "stabilirea caracterului nelegal al arestării preventive"

06.07.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Constituționalitate limitată a dispozițiilor privind abuzul în serviciu

04.07.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Sintagmă din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, neconstituțională

03.07.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Faza de la care se reia procesul penal, în urma admiterii cererii de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate

22.06.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Sintagma referitoare la verificarea de către judecătorul de cameră preliminară de la instanța superioară a măsurilor preventive dispuse, neconstituțională

22.06.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Dispozițiile art.15 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportate la art.132 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu, sunt neconstituționale

19.06.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Legalitatea deciziei de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale este condiționată de suspendarea sau sistarea pensiei

19.06.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Instanţa competentă să soluționeze acțiunea în constatarea nulității absolute a unui contract de muncă sau a unui contract civil, formulată de Agenția Națională de Integritate

19.06.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a aplica sancţiunile pentru contravenţia constând în necomunicarea identității persoanei căreia i s-a încredințat vehicolul pentru a fi condus

19.06.2017

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Colectarea de către organismul de gestiune colectivă a remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi şi executanţi pentru radiodifuzarea sau comunicarea publică a înregistrărilor sonore nu reprezintă o operaţiune impozabilă din punctul de vedere al TVA

13.06.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Prevederile art.13 alin.(1) din Legea nr.165/2013 sunt constituţionale în măsura în care restituirea terenurilor forestiere aparţinând domeniului public al statului se realizează numai după trecerea prealabilă a acestor terenuri în domeniul privat al stat

12.06.2017

  ICCJ_-_FISCALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Contencios Administrativ Şi Fiscal

Competența prefectului în ceea ce privește constatarea încetării mandatului consilierul local sau judeţean în situația pierderii calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărui/cărei listă a fost ales

30.05.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Sintagma „precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, cuprinsă în art.XVIII alin.(2) din Legea nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii

30.05.2017

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Funcţionarul bancar este funcţionar public, în accepţiunea dispoziţiilor art.175 alin. (2) din Codul penal

29.05.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Drepturile salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte adiționale

29.05.2017

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

29.05.2017

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

29.05.2017

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii

29.05.2017

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Obligațiile fiscale în cazul unei promisiuni bilaterale de schimb care vizează bunuri supuse impozitării

15.05.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Hotărârile primei instanţe pronunţate în cauzele având ca obiect validarea sau invalidarea alegerii primarilor

15.05.2017

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Drepturile personalului care participă la misiuni de menţinere a păcii în afara teritoriului statului român

15.05.2017

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Interpretarea interdicţiei de înstrăinare a locuinţei achiziționate prin programul „Prima casă”

15.05.2017

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii

15.05.2017

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Actul de procedură transmis prin fax sau poştă electronică

15.05.2017

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Stabilirea gradaţiilor unui poliţist care a urmat cursurile unei instituţii de învăţământ pentru formarea poliţiştilor

15.05.2017

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilăv

Stabilirea gradaţiilor unui poliţist care a urmat cursurile unei instituţii de învăţământ pentru formarea poliţiştilor

11.05.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Prevederile art.13 din O.U.G. nr.115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale „Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale „Roman" - S.A. sunt neconstituționale.

09.05.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Dispozițiile care nu permit formularea recursului împotriva hotărârii judecătorești de respingere a cererii de sesizare a CCR pronunțate de ultima instanță, neconstituționale

25.04.2017

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei

25.04.2017

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Încadrarea juridică a acţiunii unice continuă de transport al drogurilor pe teritoriul unui stat străin şi pe teritoriul României, fără drept

24.04.2017

  ICCJ_-_FISCALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Contencios Administrativ Şi Fiscal

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

24.04.2017

  ICCJ_-_FISCALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Contencios Administrativ Şi Fiscal

Noţiunea de „autoritate publică” nu este similară cu cea de „instituţie publică”

12.04.2017

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînmatriculat/neînregistrat potrivit legii sau de către o persoană care nu posedă permis de conducere nu constituie infracțiune

03.04.2017

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Nu este obligatorie forma autentică la încheierea promisiunii de vânzare a unui bun imobil, în vederea pronunţării unei hotărâri care să ţină loc de act autentic

29.03.2017

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Instanța care soluționează contestația în anulare nu poate reanaliza o cauză de încetare a procesului penal dezbătută de instanța de apel

20.03.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Infracţiunea de abandon de familie săvârşită prin neplata pensiei de întreţinere instituită printr-o singură hotărâre judecătorească în favoarea mai multor persoane

20.03.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Retragerea consimţământului valabil exprimat de inculpat la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei

20.03.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Hotărârile judecătoreşti pronunţate în cauzele având ca obiect refuzul acordării drepturilor conform O.G. nr. 105/1999 au caracter definitiv

20.03.2017

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Interpretarea dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

15.03.2017

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Primul termen al recidivei postexecutorii

15.03.2017

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Profesorul din învăţământul preuniversitar de stat are calitatea de funcţionar public

15.03.2017

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

În cazul evaziunii fiscale, efectele achitării prejudiciului de către unul dintre participanții la infracțiune nu se răsfrâng și asupra celorlalți

06.03.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Momentul de la care începe să curgă termenul prevăzut de art. 324 alin. (1) pct. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă de la 1865

06.03.2017

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Dezlegarea unor chestiuni de drept referitor la sintagma „loc de realizare al venitului”

06.03.2017

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Dezlegarea unor chestiuni de drept cu privire la încetarea contractului individual de muncă în cazul condamnării salariatului

06.03.2017

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Dezlegarea unor chestiuni de drept cu privire la încetarea contractului individual de muncă în cazul condamnării salariatului

28.02.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Dispozițiile art. 311 alin. (3) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale

28.02.2017

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Efectele Deciziei CCR nr. 603/2015 cu privire la incriminarea conflictului de interese

28.02.2017

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Dezlegare chestiune de drept ref traficul de droguri

27.02.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Conflict între Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcția Națională Anticorupție şi Guvernul României generat de anchetarea legalității și oportunității OUG nr. 13/2017

25.02.2017

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Dezlegare chestiune de drept privind infracțiunea de luare de mită

21.02.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Dispozițiile art. 213 alin. (2) și art. 215^1 alin. (6) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale

20.02.2017

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Dezlegare chestiune de drept cu privire la sporurile în sistemul public de sănătate

08.02.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Nu a existat conflict juridic de natură constituțională între puterile statului

31.01.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Dispozițiile art.7 alin.(1) și ale art.11 alin.(1) din Legea nr.165/2013 sunt neconstituționale

30.01.2017

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin

30.01.2017

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Dreptul proprietarului construcţiei cumpărate în baza Legii 112/1995 de a dobândi proprietatea şi asupra terenului

30.01.2017

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Reprezentarea în instanță a persoanelor juridice de către consilierul în proprietate industrială

30.01.2017

  ICCJ_-_FISCALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Contencios Administrativ Şi Fiscal

Poliţistul rutier poate încheia procesul-verbal de contravenţie pe baza informaţiilor comunicate prin radio de către operatorul radar

30.01.2017

  ICCJ_-_FISCALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Contencios Administrativ Şi Fiscal

Motivul special de revizuire prevăzut de Legea nr. 554/2004

30.01.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Competenţa de soluţionare în primă instanţă a litigiilor având ca obiect anularea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului de încadrare în grad şi tip de handicap a copilului cu dizabilităţi

30.01.2017

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Admisibilitatea recursului formulat împotriva încheierii prin care a fost suspendată judecata

17.01.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Dispozițiile art. 213 alin. (2) și art. 215^1 alin. (6) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale

17.01.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Excepție de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală, admisă

17.01.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Dispozițiile art. 453 alin. (3)-(4) și ale art. 457 alin. (2) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale

17.01.2017

 

Curtea Constituţională a României

Dispozițiile art. 220 alin. (1) NCPP referitoare la luarea măsurii arestului la domiciliu sunt neconstituționale

17.01.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Dispoziţiile art. 2 şi art. 3 alin. (5) din O.U.G. nr. 114/2013 sunt neconstituţionale

15.01.2017

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Prevederi din OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, neconstituționale

29.11.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Excepție de neconstituţionalitate privind acțiunea în stabilitea paternității copilului din afara căsătoriei, admisă

24.11.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Norma didactică a învăţătorilor sau profesorilor din învăţământul primar

21.11.2016

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Sumele compensatorii cuvenite persoanelor care au dobândit titlul de doctor

21.11.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Necesitatea motivării plângerii contravenționale

21.11.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Termenul de prescripție și data constatării contravenției

21.11.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Titularul care a înstrăinat drepturile cuvenite potrivit legilor de restituire a proprietăţii

14.11.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Nerespectarea termenelor prevăzute în Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei

07.11.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Stabilirea domiciliului ulterior emiterii titlului de proprietate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991

07.11.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Neîndeplinirea obligaţiei de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă

07.11.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Invocarea excepţiei de nelegalitate a unui act administrativ cu caracter individual, direct în recurs

26.10.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Art. 70 din Codul de procedură penală este neconstituțional

25.10.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Neconstituționalitate parțială a Legii privind darea în plată

24.10.2016

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Exercitarea de către parte a unei căi de atac neprevăzută de lege

24.10.2016

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Acordul părţilor privind alegerea instanţei care să soluţioneze acţiunea de divorţ

24.10.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Decizia de concediere comunicată prin poştă electronică

24.10.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice

17.10.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Termenul de valorificare a titlurilor de despăgubire aferente imobilelor preluate în mod abuziv

17.10.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Dezlegare chestiune de drept cu privire la acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia „Delta Dunării”

11.10.2016

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Asistența juridică obligatorie în cazul inculpatului persoană juridică

11.10.2016

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Proxenetism în varianta înlesnirii practicării prostituției de către persoane vătămate majore și minore. Încadrare juridică

10.10.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Posibilitatea compensării construcțiilor cu teren prin procedura instituită de Legea nr. 165/2013

10.10.2016

  ICCJ_-_FISCALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Contencios Administrativ Şi Fiscal

Calitatea de persoană impozabilă a unității administrativ-teritoriale

10.10.2016

  ICCJ_-_FISCALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Contencios Administrativ Şi Fiscal

Posibilitatea prefectului de a ataca în instanță acte administrative asimilate

27.09.2016

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Dezlegarea unor chestiuni de drept privind condiţia tipicităţii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale

26.09.2016

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Natura raporturilor juridice dintre primar/viceprimar şi unitatea administrativ-teritorială

26.09.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Dezlegarea unor chestiuni de drept. Aplicabilitatea procedurii instituită de Legea nr. 17/2014

26.09.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Dezlegarea unor chestiuni de drept. Funcționari publici. Sintagma „salarizat la acelaşi nivel”

26.09.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Dezlegarea unor chestiuni de drept privind regimul juridic al terenurilor din intravilanul localităţilor

13.09.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Nesoluţionarea acţiunii civile de către instanţa penală, în cazul încetării procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, neconstituțională

20.07.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Legea pensiilor speciale pentru aleșii locali, neconstituțională

20.07.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Modificările aduse Legii notarilor publici, neconstituționale

12.07.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Excluderea atacării cu recurs în casație a deciziilor pronunțate de ÎCCJ ca instanță de apel, neconstituțională

05.07.2016

  bank.jpg

Darea în plată este scutită de impozitul pentru transferul dreptului de proprietate

În M. Of. nr. 488 din 30 iunie 2016 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

30.06.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Termenul pentru introducerea contestației în anulare când împotriva unei persoane s-au pronunţat două hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă

21.06.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Obligativitatea formulării cererii de recurs în casație prin avocat, neconstituțională

15.06.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Neconstituționalitate privind infracțiunea de abuz în serviciu

15.06.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Neconstituționalitate privind Medierea Penală

13.06.2016

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

MAI nu are calitate procesuală pasivă în litigiile având ca obiect solicitarea unor drepturi de natură salarială

13.06.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Interpretarea dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit.e) Codul Muncii

13.06.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Efectele declarării neconstituționalității dispoziţiilor art. 52 alin. (1) pct. b) teza întâi din Codul muncii

13.06.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Dezlegarea unor chestiuni de drept privind revocarea deciziei de concediere

13.06.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Dezlegarea unor chestiuni de drept privind invocarea nulității unei clauze a contractului colectiv de muncă

08.06.2016

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Dezlegarea unor chestiuni de drept privind infracțiunea de spălare a banilor

23.05.2016

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Instanța competentă material să soluționeze litigiile având ca obiect repararea prejudiciului creat prin discriminare

23.05.2016

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite/speciale

23.05.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Procesul-verbal de cheltuieli de executare reprezintă titlu executoriu și împotriva creditorului

23.05.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Situația în care instanţa de judecată nu poate proceda ea însăşi la analizarea condiţiilor de muncă

18.05.2016

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Legea penală mai favorabilă în cazul unei infracţiuni în formă continuată care potrivit Noului Cod Penal îndeplineşte condiţiile concursului de infracţiuni

16.05.2016

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Acordarea daunelor morale rudelor victimelor infracțiunii de vătămare corporală din culpă

16.05.2016

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Încadrarea salariaților în grupa I sau II de muncă în baza Ordinului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 50/1990

16.05.2016

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Executorul judecătoresc nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecată în situația renunțării sau respingerii cererii de validare a popririi

16.05.2016

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Interpretarea art. 127 Cod de procedură civilă

16.05.2016

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Prelevarea probelor biologice de la inculpații minori cărora li s‐au aplicat măsuri educative

05.05.2016

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Regimul sancționator al pluralității de infracțiuni, atunci când una dintre acestea este comisă în cadrul termenului de încercare al beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei prevăzute de Codul Penal anterior

05.05.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Suspendarea contractului individual de muncă pe durata cercetării disciplinare prealabile, neconstituțională

05.05.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României

Dreptul la pensie de serviciu a judecătorilor Curţii Constituţionale, înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani

19.04.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Dreptul administratorului judiciar/ lichidatorului judiciar de a verifica creanţele bugetare izvorâte dintr-un titlu executoriu contestat în termen legal

19.04.2016

  ICCJ_-_FISCALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Contencios Administrativ Şi Fiscal

Obligația instituției publice supuse desființării de a solicita de la ANFP lista funcțiilor publice vacante

19.04.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Reglementarea prin ordin al ministrului a procedurii și a cazurilor de modificare și/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale polițistului, neconstituțională

În ziua de 19 aprilie 2016, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.78 alin.(1) din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului, cu următorul conținut: „Procedura şi cazurile de modifica

12.04.2016

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Latura obiectivă a infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice

04.04.2016

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii – Accesarea frauduloasă de fonduri

Potrivit deciziei nr. 4 în dosarul nr. 2/2016 pronunţată în şedinţa publică din 4 aprilie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Ju

04.04.2016

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii – Posibilitatea înființării popririi asupra sumelor de bani cuvenite persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate pentru munca prestată

Potrivit deciziei nr. 3 în dosarul nr. 1/2016 pronunţată în şedinţa publică din 4 aprilie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Ju

04.04.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Decizia organelor de expertiză medicală prin care se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului

04.04.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj

04.04.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Reprezentarea convenţională a persoanei juridice de o altă persoană juridică

28.03.2016

  avocat cluj sunshine

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Acordarea tichetelor de masă personalului încadrat în unităţile sanitare publice

24.03.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Limitele constituționalității dispozițiilor privind cererea de strămutare pe motiv de bănuială legitimă

În ziua de 24 martie 2016, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.142 alin.(1) teza întâi și art.145 alin.(1) teza întâi din Codul de procedură civilă, care au următorul conținut:

24.03.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Reglementarea prin ordin de ministru a condițiilor de ocupare de către polițiști a posturilor de conducere, neconstituțională

„Posturile de conducere se ocupă prin examen sau concurs, după caz, în situaţiile şi în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor”.

17.03.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Stabilirea limitei de vârstă până la care biochimiștii din sistemul sanitar pot continua activitatea profesională

În ziua de 17 martie 2016, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist

03.03.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Dispoziția privind cazul de revizuire prevăzut de art. 453 alin.(1) lit. f) din NCPP, neconstituţională

În ziua de 3 martie 2016, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.453 alin.(1) lit.f) din Codul de procedură penală,

02.03.2016

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Aplicarea legii penale mai favorabile

29.02.2016

  Recunoasterea_alienarii_parintesti_in_Romania.jpg

Recunoașterea alienării părintești în Romania

În M. Of. Nr. 144 din 25 februarie 2016 a fost publicată Dispoziţia Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2016 pentru recunoaşterea fenomenului alienării parentale/părinteşti şi prevederilor Protocolului privind recunoaşterea alienării parentale,

29.02.2016

  ICCJ_-_FISCALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Contencios Administrativ Şi Fiscal

Aplicarea procedurii de executare silită în materia contenciosului administrativ

25.02.2016

  Procedura_privind_declararea_contribuabililor_inactivi.jpg

Procedura privind declararea contribuabililor inactivi

În M. Of. al României nr. 14/8.02.2016 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală

24.02.2016

  Afis__area_certificatului_energetic.jpg

Afişarea certificatului energetic, obligatorie de la 1 februarie şi pentru clădirile de comerţ sau cele de birouri

În M. Of. nr. 68 din 29 ianuarie 2016 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 13 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.

23.02.2016

  Organele_fiscale_vor_publica_lista_debitorilor_care_inregistreaza_obligatii_fiscale_restante.jpg

Organele fiscale vor publica lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante

În M.Of. nr. 78/03.02.2016 a fost publicat Ordinul Preşedintelui ANAF nr.558 /2016, privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligaţii.

16.02.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Prevederea privind efectuarea supravegherii tehnice de "alte organe specializate ale statului", neconstituţională

În ziua de 16 februarie 2016, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.142 alin.(1) din Codul de procedură penală – Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică,

16.02.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Punerea in libertate a inculpatului arestat preventiv cand se pronunta orice tip de masura educativa, neconstitutionala

În ziua de 16 februarie 2016, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.399 alin.(3) lit.d) din Codul de procedură penală

15.02.2016

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Interpretarea dispoziţiilor art.2 alin.2 din O.U.G. nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale

15.02.2016

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii – Calitatea procesuală pasivă în cauzele privind reconstituirea vechimii în muncă în cazul în care fostul angajator nu mai există din punct de vedere juridic

Potrivit deciziei nr. 2 în dosarul nr. 24/2015 pronunţată în şedinţa publică din 15 februarie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava

15.02.2016

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii – Asigurătorul RCA are calitate de parte responsabilă civilmente în procesul penal

Potrivit deciziei nr. 1 în dosarul nr. 23/2015 pronunţată în şedinţa publică din 15 februarie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație ș

11.02.2016

  Suspendarea_dispozitiilor_prin_care_se_considera_30_de_zile_executate.jpg

Suspendarea dispozițiilor prin care se consideră 30 de zile executate, pentru fiecare lucrare științifică sau invenție și inovație brevetate

În M. Of. nr. 98 din data de 9 februarie 2016 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate

11.02.2016

  Daunele_auto_constatate_de_asigurator_in_maximum_5_zile_lucratoare.jpg

Daunele auto constatate de asigurător în maximum 5 zile lucrătoare

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în şedinţa de marţi, 9 februarie 2016, proiectul de modificare a Normei nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii prin

09.02.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Prevedere din O.G. nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor

În ziua de 9 februarie 2016, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.43 din Ordonanţa Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor,

26.01.2016

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Infracţiunile concurente săvârşite în timpul minorităţii, judecate separat. Durata măsurii educative

21.01.2016

  Salariul_de_baza_minim_brut_pe_tara_garantat_in_plata_incepand_cu_data_de_1_mai_2016.jpg

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu data de 1 mai 2016

În M. Of. al României nr. 987 din 31 decembrie 2015 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

20.01.2016

  Modificarea_Legii_pentru_prevenirea_s__i_combaterea_violent__ei_i__n_familie.jpg

Modificarea Legii pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

În M. Of. al României nr. 979 din data de 30 decembrie 2015 a fost publicată Legea nr. 351/2015 privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

20.01.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Legea privind modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali

În ziua de 20 ianuarie 2016, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor s-a întrunit pentru a soluţiona, în cadrul controlului anterior promulgării

20.01.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Imposibilitatea contestării luării măsurii asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată

În ziua de 20 ianuarie 2016, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.250 alin.(6) din Codul de procedură penală

20.01.2016

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Dispozițiile art.318 din Codul de procedură penală privind renunțarea la urmărirea penală

În ziua de 20 ianuarie 2016, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.318 din Codul de procedură penală, care au următorul conținut

19.01.2016

  Republicare_oficiala___a_Legii_privind_exercitarea_unor_activita__t__i_cu_caracter_ocazional_desfa__s__urate_de_zilieri.jpg

Republicare oficială a Legii privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

În M. Of. al României nr. 947 din data de 22 decembrie 2015 a fost republicată Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

19.01.2016

  Nou_Regulament_de_ordine_interioara___al_instant__elor_judeca__tores__ti.jpg

Nou Regulament de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

În M. Of. al României nr. 970 din data de 28 decembrie 2015 a fost publicată Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

18.01.2016

  Procedura_privind_emiterea_solutiei_fiscale_individuale_anticipate_incepand_cu_1_ianuarie_2016.jpg

Procedura privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate începând cu 1 ianuarie 2016

În M. Of. al României nr. 964 din 24 decembrie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3736/2015 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate

14.01.2016

  Procedura_privind_emiterea_acordului_de_pret_in_avans_incepand_cu_1_ianuarie_2016.jpg

Procedura privind emiterea acordului de preţ în avans începând cu 1 ianuarie 2016

În M. Of. al României nr. 972 din 29 decembrie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3735/2015 pentru aprobarea procedurii privind emiterea şi modificarea acordului de preţ în avans

13.01.2016

  Formularul_600.jpg

Formularul 600 - Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii

În M. Of. al României nr. 938 din 18 decembrie 2015 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3655 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 "Declaraţie

13.01.2016

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Întreprinderea individuală nun poate fi subiect activ al unei infracţiuni săvârşite în realizarea obiectului de activitate

12.01.2016

  Procedura_de_eliberare_a_certificatului_de_atestare_fiscala__.jpg

Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală

În M. Of. al României nr. 954 din 23 decembrie 2015 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3654/2015

08.01.2016

  Procedura_de_aplicare_a_facilita__t__ilor_fiscale_referitoare_la_doba__nzi_s__i_penalita__t__i_de_i__ntarziere.jpg

Procedura de aplicare a facilităţilor fiscale referitoare la dobânzi şi penalităţi de întârziere

În M. Of. nr. 874 din 23 noiembrie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate

17.12.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Încuviinţarea executării silite de către executorul judecătoresc

În ziua de 16 decembrie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.I pct.29 din Legea nr.138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

17.12.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Încheierea pronunţată de instanţa de executare prin care se aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere

În ziua de 16 decembrie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.24 și art.25 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ.

16.12.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Obiecția de neconstituționalitate asupra modificării Legii privind restituirea imobilelor preluate abuziv

În ziua de 16 decembrie 2015, Plenul Curții Constituționale, s-a întrunit pentru a soluționa, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urg

11.12.2015

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Judecătorul de cameră preliminară poate a schimba soluţia de renunţare la urmărirea penală în soluţia de clasare

11.12.2015

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Noţiunea de „contrabandă”

10.12.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Dispoziții din Legea nr. 10/2001 privind persoanele întreptățite la restituirea în natură sau la măsuri reparatorii

În ziua de 10 decembrie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin.(1) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile

10.12.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate.

În ziua de 10 decembrie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2015

10.12.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Respingerea ca inadmisibilă a unei cereri de revizuire întemeiate pe prevederile alin.(1) pct.11 al art.509 din Codul de procedură civilă motivată de faptul că hotărârea a cărei revizuire se cere nu vizează fondul

În ziua de 10 decembrie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.509 alin.(1) pct.11 din Codul de procedură civilă, care au următorul conţinut:

08.12.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Respingerea cererii de recurs ca vădit nefondată în etapa admisibilității în principiu

În ziua de 8 decembrie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.493 alin.(5) din Codul de procedură civilă,

07.12.2015

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii – Calea de atac împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat ori s-a prelungit măsura controlului judiciar

Potrivit deciziei nr. 25 în dosarul nr. 21/2015 pronunţată în şedinţa publică din 7 decembrie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație ș

07.12.2015

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii – Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine în vederea executării lor în România şi executarea sancţiunilor/interdicţiile aplicate în baza hotărârilor străine de condamnare aplicate de autorităţile judiciare străine

Potrivit deciziei nr. 26 în dosarul nr. 22/2015 pronunţată în şedinţa publică din 7 decembrie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație ș

07.12.2015

  Sunset with clouds

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Contencios Administrativ Şi Fiscal

Raportul dintre ”datele cu caracter personal” și accesul la informații de interes public

24.11.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Concedierea salariaților aleși în organele de conducere ale unui sindicat

În ziua de 24 noiembrie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.60 alin.(1) lit.g) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, care au următorul conţinut:

24.11.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Reglementarea răspunderii disciplinare a funcționarilor publici din ANP prin act administrativ

În ziua de 24 noiembrie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.74 alin.(2) din Legea nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională

23.11.2015

  ICCJ_-_FISCALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Contencios Administrativ Şi Fiscal

Condițiile acordării compensațiilor prevăzute de Codul silvic

19.11.2015

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Actualizarea cheltuielilor de judecată de către executorul judecătoresc

19.11.2015

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii – Instanța competentă funcțional să soluționeze litigiile dintre ANPC și bănci

Potrivit deciziei nr. 24 în dosarul nr.19/2015 pronunţată în şedinţa publică din 16 noiembrie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti

19.11.2015

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

În procedura de modificare a pedepsei, contopirea trebuie efectuată potrivit legii penale mai favorabile condamnatului

19.11.2015

  ICCJ_-_PENALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Efectele modificării noțiunii de ”consecințe deosebit de grave”

11.11.2015

  Imposibilitatea atacării separate a hotărârii prin care se dispune suspendarea din funcţie a unui magistrat

Curtea Constituţională a României. Imposibilitatea atacării separate a hotărârii prin care se dispune suspendarea din funcţie a unui magistrat

În ziua de 10 noiembrie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.52 alin.(1) din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, care au următorul conţinut:

05.11.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Calculul duratei maxime a măsurii arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale

„Durata privării de libertate dispusă prin măsura arestului la domiciliu nu se ia în considerare pentru calculul duratei maxime a măsurii arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale.”

05.11.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Nulitatea absolută a clauzelor abuzive anterior intrării în vigoare a Legii nr. 72/2013

În ziua de 3 noiembrie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.21 din Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de

05.11.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Legea privind completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii privind prefectul și instituția prefectului nr.340/2004

În ziua de 4 noiembrie 2015, Plenul Curții Constituționale, s-a întrunit pentru a soluţiona, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecția de neconstituționalitate formulată de Preşedintele României referitoare la Legea privind completarea unor pre

05.11.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Condiţionarea dobândirii dreptului de proprietate publică prin expropriere de înscrierea acestuia în cartea funciară

În ziua de 4 noiembrie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.35 alin.(1) din Legea fondului funciar nr.18/1991, care au următorul conţinut:

05.11.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Reținerea necondiționată a garanției de bună conduită în cazul respingerii contestației în materia achizițiilor publice

În ziua de 4 noiembrie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.271

29.10.2015

  Soluţiile judecătorului de cameră preliminară dispunse în cazul plângerii împotriva soluţiei de clasare

Curtea Constituţională a României. Soluţiile judecătorului de cameră preliminară dispunse în cazul plângerii împotriva soluţiei de clasare

În ziua de 29 octombrie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.341 alin.(6) lit.c) și, prin extindere, ale art.341 alin.(7) pct.2 lit.d) din Codul de procedură penală, care au următor

29.10.2015

  Redeschiderea urmăririi penale prevăzută de art.335 din Codul de procedură penală este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Redeschiderea urmăririi penale prevăzută de art.335 din Codul de procedură penală este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară

28.10.2015

  Fara_taxe_de_roaming_incepand_cu_iunie_2017_B.png

Fără taxe de roaming începând cu iunie 2017

Potrivit unui comunicat de presă a Comisiei Europeane din data de 27 octombrie 2015, plenul Parlamentului European a votat acordul încheiat în luna iunie cu privire la eliminarea până în iunie 2017 a tarifelor de roaming și stabilirea unei norme nete de

27.10.2015

  Persoanele_cu_dizabilitati_de_auz_si_-sau_vorbire_au_posibilitatea_apelarii_Serviciului_de_urgenta_prin_SMS_la_numarul_113.jpg

Persoanele cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire au posibilitatea apelării Serviciului de urgenţă prin SMS la numărul 113

Conform unui comunicat de presă al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS), începând cu data de luni 26 octombrie 2015, persoanele cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire vor avea posibilitatea apelării Serviciului de urgenţă prin SMS la numărul 113,

26.10.2015

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii – Dreptul la despăgubiri de la asiguratorul RCA recunoscut membrilor familiei conducătorului vinovat de accident

Potrivit deciziei nr. 23 în dosarul nr.15/2015 pronunţată în şedinţa publică din 26 octombrie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul d

25.10.2015

  Acordarea_unor_facilitati_fiscale.jpg

Acordarea unor facilităţi fiscale

În M. Of. nr. 785 din data de 21 octombrie 2015 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale.

21.10.2015

  Modificarea_normelor_minime_privind_aptitudinile_necesare_pentru_conducerea_unui_autovehicul.jpg

Modificarea normelor minime privind aptitudinile necesare pentru conducerea unui autovehicul

În M. Of. nr. 780 din data de 20 octombrie 2015 a fost publicat Ordinul ministrul sănătăţii nr. 1255/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin O

20.10.2015

  Deschiderea_procedurii_de_redresare_financiara_la_societatea_de_asigurare_Euroins.jpg

Deschiderea procedurii de redresare financiară la societatea de asigurare Euroins

În M. Of. nr. 775 din data de 16 octombrie 2015 a fost publicată Decizia Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2691/2015 privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare la Societatea ”Euroins România As

20.10.2015

  Noi_reglementari_privind_cazierul_fiscal.jpg

Noi reglementări privind cazierul fiscal

În M. Of. nr. 759 din data de 12 octombrie 2015 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura d

20.10.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Îmbogăţirea fără justă cauză a statului în detrimentul patrimoniului contribuabilului în cazul sumelor nedatorate de restituit sau de rambursat de la buget

În ziua de 20 octombrie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor a dispozițiilor art.124 alin.(1) raportate la cele ale art.70 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură

19.10.2015

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii – Veniturilor nete lunare în raport de care se stabileşte pensia de întreţinere datorată de către părinte copilului

Potrivit deciziei nr. 21 în dosarul nr.17/2015 pronunţată în şedinţa publică din 19 octombrie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţ

19.10.2015

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii – Clarificare contravenţie prevăzută de art. 260 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Potrivit deciziei nr. 22 în dosarul nr.18/2015 pronunţată în şedinţa publică din 19 octombrie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie ş

19.10.2015

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Distincţie între reîncadrare, potrivit Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice şi plata efectivă a drepturilor salariale

09.10.2015

  Noul_Cod_Fiscal_a_fost_publicat_Monitorul_Oficial.jpg

Modificări ale Noului Cod fiscal privind taxele locale

În M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015 a fost publicată O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare.

08.10.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Partea civilă, partea responsabilă civilmente şi persoana vătămată – titulari ai contestației în camera preliminară

În ziua de 8 octombrie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.347 alin.(1) din Codul de procedură penală

08.10.2015

  light3.jpeg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Subiect activ al infracţiunii prevăzute de art.16 din Legea nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

06.10.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Infracțiunea de conflict de interese şi Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane

05.10.2015

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii – Soluţionarea laturii civile în cazul condamnării pentru infracţiuni de evaziune fiscală

Potrivit deciziei nr. 17 în dosarul nr.14/201415 pronunţată în şedinţa publică din 5 octombrie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis recursul în interesul legii formulat de Procuroru

05.10.2015

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii – Ucenicia ca vechime în muncă

Potrivit deciziei nr. 18 în dosarul nr.7/201517 pronunţată în şedinţa publică din 5 octombrie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul P

05.10.2015

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii – Procedura specială de înscriere a dreptului dobândit în temeiul uzucapiunii

Potrivit deciziei nr. 19 în dosarul nr.12/2015 pronunţată în şedinţa publică din 5 octombrie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de

05.10.2015

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii – Achiziții publice. Calea de atac în litigii privind acordarea despăgubirilor

Potrivit deciziei nr. 20 în dosarul nr.13/2015 pronunţată în şedinţa publică din 5 octombrie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii

05.10.2015

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate

02.10.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Respingerea recursului în casaţie pentru motivul că „cererea este vădit nefondată”

În ziua de 1 octombrie 2015, Plenul Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.440 alin.(1) şi (2) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins:

02.10.2015

  Modificari_privind_circumscriptia_judecatoriilor_din_judetele_Bistrita-Nasaud__Cluj__Maramures_si_Salaj.jpg

Modificări privind circumscripţia judecătoriilor din judeţele Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş şi Sălaj

În M. Of. nr. 735 din 01.10.2015 a fost publicată Hotărârea nr. 794/2015 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii

01.10.2015

  Noul_Cod_Fiscal_a_fost_publicat_Monitorul_Oficial.jpg

Noul Cod Fiscal a fost publicat Monitorul Oficial

În M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015 a fost publicat Noul Cod Fiscal - Legea nr. 227/2015.

01.10.2015

  Republicare_Legea_cadastrului_si_a_publicitatii_imobiliare_nr.jpg

Republicare Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

În M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015 a fost republicată Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

01.10.2015

  Modificari_ale_legislatiei_in_domeniul_protectiei_consumatorilor.jpg

Modificări ale legislației în domeniul protecției consumatorilor

În M. Of. nr. 654 din 28 august 2015 a fost publicată Ordonanţa nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor, respectiv Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor şi Legea nr. 363/2007 pr

23.09.2015

  Modificarea_si_completarea_Legii_cetateniei_romane.jpg

Modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române

Cetăţenia română poate fi acordată, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin care poate contribui în mod semnificativ la promovarea imaginii României prin performanţe deosebite în domeniul sportului,

22.09.2015

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

22.09.2015

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Pensia de serviciu pentru activităţi şi funcţii conexe celor de judecător şi procuror

22.09.2015

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Explicitarea pretenţiilor în apel

21.09.2015

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii – Exercitarea fără drept a profesiei de avocat

Potrivit deciziei nr. 15 în dosarul nr.10/2015 pronunţată în şedinţa publică din 21 septembrie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii și, în consecință, a stabilit că:

21.09.2015

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii – Noţiunea de „nevăzător"

Potrivit deciziei nr. 16 în dosarul nr. 11/2015 pronunţată în şedinţa publică din 21 septembrie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului și, în consecință, a stabilit că:

07.09.2015

  Absolventii_de_studii_neautorizate_au_dreptul_de_a_beneficia_de_acte_de_studii_recunoscute.jpg

Absolvenţii de studii neautorizate au dreptul de a beneficia de acte de studii recunoscute

În M. Of. nr. 659 din data de 31 august 2015 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ

04.09.2015

  Majorarea_salariilor_personalului_din_sistemul_sanitar_4_sept_2015.jpg

Majorarea salariilor personalului din sistemul sanitar

În M. Of. nr. 669 din data de 2 septembrie 2015 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în

04.09.2015

  Extinderea_furnizorilor_de_servicii_sociale_4_sept_2015.jpg

Extinderea furnizorilor de servicii sociale

În M. Of. din data de 27 august 2015 a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/200

04.09.2015

  Modificarea_reglementarilor_privind_cazierul_fiscal_4_septembrie_2015.jpg

Modificarea reglementărilor privind cazierul fiscal

În M. Of. nr. 655 din data de 31 august 2015 a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

04.09.2015

  Republicare_Legea_nr._95-2006_privind_reforma_in_domeniul_sanatatii.jpg

Republicare Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În M. Of. nr. 652 din data de 28 august 2015 a fost republicată Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

29.08.2015

  Atac_la_libertatea_presei.jpg

Atac la libertatea presei

Trei jurnalişti ai postului Al-Jazeera, Mohamed Fahmy, cu dublă cetăţenie, canadiană şi egipteană, Mohamed Baher, egiprean și Peter Greste, australian, deportaţi în februarie, au fost acuzaţi de răspândirea de informaţii false în timpul revoltelor

28.08.2015

  roba avocat pe cuier

Completarea Statutului profesiei de avocat

În M. Of. nr. 649 din data de 27 august 2015 a fost publicată Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 13/2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011.

28.08.2015

  femeie insarcinata in lan de grau cu mana pe burta

Modificări privind indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

Potrivit noilor reglementări, solicitarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se face pe bază de cerere şi documente doveditoare cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu.

26.08.2015

  Modificari_privind_Procedura_de_aprobare_a_regimului_de_declarare_derogatoriu.jpg

Modificări privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

În M. Of. nr. 634 din data de 20 august 2015 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2097/2015 pentru modificarea

26.08.2015

  Modificarea_regulilor_pentru_obtinerea_permisului_de_conducere.jpg

Modificarea regulilor pentru obținerea permisului de conducere

În M. Of. nr. 639 din data de 21 august 2015 a fost publicat Ordinul nr. 97/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010

26.08.2015

  masini in trafic noaptea

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) solicită intrarea în faliment a societăţii Astra

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat azi, 26 august 2015, un comunicat cu privire la situația Societății Asigurare-Reasigurare Astra SA

17.08.2015

  Modelul_si_continut_formularelor_utilizate_in_activitatea_de_control_in_domeniul_produselor_accizabile.jpg

Modelul şi conţinutul formularelor utilizate în activitatea de control în domeniul produselor accizabile

În M. Of. nr. 597 din data de 7 august 2015 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1959/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor

14.08.2015

  Republicare_Codul_Silvic.jpg

Republicare Codul Silvic

Forma republicată a Codul silvic poate fi consultată aici.

14.08.2015

  Curtea_Suprema_a_statului_Connecticut__SUA__a_declarant_neconstitutionala_legea_pedepsei_cu_moartea_din_acest_stat.jpg

Curtea Supremă a statului Connecticut (SUA) a declarant neconstituţională legea pedepsei cu moartea din acest stat

Curtea Supremă a statului Connecticut (SUA) revocat in data de 13 august 2015 pedepsele cu moartea din acest stat susţinând faptul că acestea sunt neconstituţionale.

03.08.2015

  Noi_tipuri_de_entitati_juridice.jpg

Noi tipuri de entități juridice: întreprinderea socială și întreprinderea socială de inerție

Potrivit noii legi, economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general

02.08.2015

  programator

Modificarea reglementărilor privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

În M. Of. nr. 573 din 30 iulie 2015 a fost publicat Ordinul comun al ministrului pentru Societatea Informaţională, ministrului Educaţiei

31.07.2015

  Modificarea_procedurii_privind_inregistrarea_in_scopuri_de_TVA.jpg

Modificarea procedurii privind înregistrarea în scopuri de TVA

Potrivit noilor reglementări, dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent, dar nu furnizează

29.07.2015

  Modificarea_Legii_administratiei_publice_locale_nr._215-2001.jpg

Modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001

Potrivit noilor reglementări, în cazul în care președintele de ședință în exercițiu lipsește de la ședințele

29.07.2015

  S-a_anulat_contributiei_de_asigurari_sociale_de_sanatate_pentru_mai_multe_categorii_de_persoane.jpg

S-a anulat contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru mai multe categorii de persoane

Potrivit noilor reglementări, este anulată contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată începând cu 1 ianuarie 2012 până pe 31 ianuarie 2015

29.07.2015

  Reglementari_privind_gestionarea_vehiculelor_si_a_vehiculelor_scoase_din_uz.jpg

Reglementări privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

Potrivit noilor reglementări, producătorii de vehicule şi operatorii economici implicaţi în gestionarea vehiculelor scoase din uz sunt obligaţi să publice, după caz

27.07.2015

  Cine_nu_datoreaza_contributia_de_asigurari_sociale_de_sanatate_din_cedarea_folosintei_bunurilor.jpg

Cine nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate din cedarea folosinţei bunurilor - Decizia Comisiei Centrale fiscale nr. 2/2015

În M. Of. nr. 549 din data de 23 iulie 2015 a fost publicată Decizia nr. 2/2015 a Comisiei fiscale centrale.

27.07.2015

  Legea_amnistiei_fiscale.jpg

Legea amnistiei fiscale

Reconsiderarea/ reîncadrarea activităţilor independente

22.07.2015

  O_zi_lucratoare_libera_pe_an_pentru_ingrijirea_sanatatii_copilului__Autosaved_.jpg

O zi lucrătoare liberă pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

În M. Of. nr. 542 din data de 21 iulie 2015 au fost publicate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zil

21.07.2015

  Eliminarea_obligativitatii_aplicarii_stampilei.jpg

Eliminarea obligativităţii aplicării ştampilei

În M. Of. nr. 540 din data de 20 iulie 2015 a fost publicată Ordonanța Guvernului României nr. 17/2015 privind privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare ş

17.07.2015

  Scutiri_de_taxe_pentru_persoanele_cu_handicap.jpg

Scutiri de taxe pentru persoanele cu handicap

În M. Of. nr. 518 din data de 13 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea

16.07.2015

  Modificarea_si_completarea_Legii_societatilor_nr.jpg

Modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990

În M. Of. nr. 519 din 13 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului

16.07.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii netrimiterii în judecată

În ziua de 16 iulie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispoziţiilor art.3 alin.(3) teza a doua

16.07.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Arestarea preventivă pentru „o infracțiune de trafic de stupefiante”

Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată şi dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit o infracţiune intenţionată contra vieţii

15.07.2015

  cjue.jpg

CJUE clarifică normele privind protecția consumatorilor în materia vânzării de bunuri de consum și a garanțiilor conexe

În hotărârea din 4 iunie 2015 în cauza C‑497/13 Faber, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a explicat, printre altele, faptul că obligaţia aflată în sarcina consumatorului

14.07.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Admisibilitatea în principiu a contestației în anulare se examinează de către instanță „fără citarea părților”

În ziua de 14 iulie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.431 alin.(1)

13.07.2015

  cedo.jpg

România condamnată la CEDO în cauza Morar c. România

Curtea a considerat că, chiar dacă V.N. nu a fost politician, la data faptelor, era angajat într-un demers politic public.

13.07.2015

  cjue.jpg

CJUE ia poziție cu privire la etichetarea și prezentarea înșelătoare a produselor alimentare

În hotărârea din 4 iunie 2015 în cauza C-195/14 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

13.07.2015

  cjue.jpg

CJUE stabilește informațiile care trebuie furnizate de creditor în mod obligatoriu în contractele de credit

În hotărârea din 9 iulie 2015 în cauza Cauza C 348/14 Maria Bucura, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stability modalitățile de recuperare

13.07.2015

  cjue.jpg

CJUE clarifică normele privind protecția consumatorilor în materia vânzării de bunuri de consum și a garanțiilor conexe

În hotărârea din 4 iunie 2015 în cauza C‑497/13 Faber, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a explicat, printre altele, faptul că obligaţia aflată în sarcina consumatorului

11.07.2015

  Abrogarea_prevederilor_legislative_referitoare_la_bacsis_copy.jpg

Abrogarea prevederilor legislative referitoare la bacșiș

În M. Of. nr. 495 din 6 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 186/2015 privind aprobarea OUG

11.07.2015

  Masuri_organizatorice_in_scopul_asigurarii_exercitarii_dreptului_de_a_consulta_dosarul_penal_copy.jpg

Măsuri organizatorice în scopul asigurării exercitării dreptului de a consulta dosarul penal

În M. Of. nr. 500 din 7 iulie 2015 a fost publicat Ordinul MAI nr. 64/2015 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în scopul asigurării

11.07.2015

  Modificarea_prevederilor_referitoare_la_activitatile_independente_1_copy.jpg

Modificarea prevederilor referitoare la activitățile independente

În M. Of. nr. 499 din 7 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 187/2015 privind aprobarea OUG nr. 6/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

10.07.2015

  crestere00121.jpg

Creşterea punctajelor anuale pentru pensionarii sistemului public de pensii care au desfăşurat activitate în locuri încadrate în grupa I şi a II-a de muncă

În M. Of. nr. 504 din data de 8 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 192/2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul u

10.07.2015

  Modificarea_dispozitiilor_legale_privind_detasarea_transnationala_copy.jpg

Modificarea dispozițiilor legale privind detașarea transnațională

În M. Of. al României nr. 476/30.06.2015 s-a publicat OUG nr. 28/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 344/2006 privind detașarea salariaților

08.07.2015

  Angajatii_nu_vor_mai_putea_fi_verificati_la_domiciliu_pe_durata_concediului_medical_copy.jpg

Angajații nu vor mai putea fi verificați la domiciliu pe durata concediului medical

În M. Of. nr. 496 din data de 7 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 183/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Or

07.07.2015

  Modificarea_Legii_privind_asigurarea_obligatorie_a_locuintelor_copy.jpg

Modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor

În M. Of. nr. 494 din data de 6 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 191/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr

07.07.2015

  Modificarea_Legii_privind_venitul_minim_garantat_copy.jpg

Modificarea Legii privind venitul minim garantat

În M. Of. nr. 473 din data de 30 iunie 2015 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 41

06.07.2015

  Modificarea_Codului_Fiscal_-_personae_exceptate_de_la_plata_contributiei_de_asigurari_sociale_de_sanatate_copy.jpg

Modificarea Codului Fiscal – persoanele exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate

În M. Of. nr. 481/01.07.2015, a fost publicată Legea nr. 178/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii

05.07.2015

  Infiintarea_Garzilor_forestiere_copy.jpg

Înfiinţarea Gărzilor forestiere

Legea prevede înființarea Gărzilor forestiere ca instituţii publice cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspund

05.07.2015

  Legea_viei_si_vinului_in_sistemul_organizarii_comune_a_pietei_vitivinicole_copy.jpg

Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole

În M. Of. nr. 472 din data de 30 iunie 2015 a fost publicată Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015.

03.07.2015

  Majorarea_salariului_minim_brut_pe_tara_garantat_in_plata.jpg

Majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată la 1.050 de lei din 1 iulie

01.07.2015

  Durata_arestului_la_domiciliu.jpg

Modificarea Codului de Procedură Penală privind durata arestului la domiciliu

În M. Of. nr. 473 din 30 iunie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind

01.07.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituţională a României. Admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se examinează de către instanță „fără citarea părților”

În ziua de 30 iunie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 459 alin.(2) din Codul de procedură penală

30.06.2015

  ICCJ_-_FISCALA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Contencios Administrativ Şi Fiscal

Gazele de şist se includ în categoria „resurselor de petrol”

30.06.2015

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Civilă

Vârsta standard de pensionare se determină în funcţie de data naşterii asiguratului

30.06.2015

  ICCJ_-_CIVILA.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Civilă

Vârsta standard de pensionare se determină în funcţie de data naşterii asiguratului

30.06.2015

  Modificarea_Legii_pensiilor_copy.jpg

Modificarea Legii pensiilor

În M. Of. nr. 444 din data de 22 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 155/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

26.06.2015

  _nscrierea_la_orele_de_religie.jpg

Înscrierea la orele de religie

În M. Of. nr. 445 din data de 22 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 153/2015 pentru modificarea art. 18 din Legea educaţiei naţionale n

26.06.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituțională a României. Obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic

În ziua de 23 iunie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 84 alin.(2) coroborate cu cele ale art.13 alin.(2) teza a doua și

26.06.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Curtea Constituțională a României. Confirmarea redeschiderii urmăririi penale de către judecătorul de cameră preliminară „fără participarea procurorului şi a suspectului sau, după caz, a inculpatului”.

În ziua de 23 iunie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 335 alin.(4) din Codul

26.06.2015

  Tribunalul_UE.jpg

Noi norme de procedură ale Tribunalului UE

La 1 iulie 2015, vor intra în vigoare un nou Regulament de procedură și noi dispoziţii de aplicare, în scopul de a ameliora derularea procedurilor în faţa Tribunalului.

25.06.2015

  Modificarea_si_completarea_reglementarilor_privind_protectia_maternitatii_la_locurile_de_munca__1_.jpg

Modificarea și completarea reglementărilor privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

În M. Of. nr. 445 din 22 iunie 2015 a fost publicată Legea nr.154 din 18.06.2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

22.06.2015

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii - Dobânda care se acordă pentru sumele încasate cu titlu de taxă de primă înmatriculare şi momentul de la care aceasta curge

Potrivit deciziei nr. 14 în dosarul nr.9/2015 pronunţată în şedinţa publică din 22 iunie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formu

22.06.2015

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii

Competența de soluționare a cauzelor prin care se solicită de către asistenţa socială obligarea unui consiliu judeţean sau local la suportarea cheltuielilor de întreţinere pentru persoane care beneficiază de măsuri de protecţie

15.06.2015

  Modificarea_dispozitiilor_privind_transportul_in_regim_de_taxi_1_copy.jpg

Modificarea dispozițiilor privind transportul în regim de taxi

În M. Of cu nr. 396 din 5 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 129/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

09.06.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Obiectul cererii de redeschidere a procesului penal - Potrivit minutei nr. 22, dosar nr. 1321/1/2015 pronunţată în şedinţa publică din darta de 9 iunie 2015, ÎCCJ a stabilit că:

08.06.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Contencios Administrativ Şi Fiscal

08.06.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Contencios Administrativ Şi Fiscal

Interpretarea noțiunii „societăţi financiar-bancare” din cuprinsul art. 8 din OUG nr. 79/2008 - Potrivit minutei nr. 17, dosar nr. 862/1/2015 pronunţată în şedinţa publică din data de 8 iunie 2015, ÎCCJ a stabilit că:

08.06.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Contencios Administrativ Şi Fiscal

Calitatea de primar încetează în cazul condamnării la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei - Potrivit minutei nr. 18, dosar nr. 1063/1/2015 pro

08.06.2015

  Sunset with clouds

Recurs în interesul legii - Admisibilitatea acţiunii privind validarea promisiunii de vânzare-cumpărare

Potrivit deciziei nr. 12 în dosarul nr.6/2015 pronunţată în şedinţa publică din 8 iunie

07.06.2015

  modifi0607.jpg

Modificarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

În M. Of. nr. 384 din data de 2 iunie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 673/2015 privind completarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientu

04.06.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

Fapta medicului de a primi donații de la pacienți - Potrivit minutei nr. 19, dosar nr. 1151/1/2015 pronunţată în şedinţa publică din darta de 4 iunie 2015, ÎCCJ a stabilit că:

04.06.2015

  curtea_constitutionala.jpg

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept În Materie Penală

03.06.2015

  Apostila_va_putea_fi_eliberata_si_in_format_electronic_copy.jpg

Apostila se va elibera și în format electronic

În M. Of. nr. 384 din data de 2 iunie 2015 au fost publicate Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea

29.05.2015

  Completarea.jpg

Completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor

În M. Of. nr. 366 din data de 27 mai 2015 a fost publicată Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 443/2015 pentru completarea Regul

28.05.2015

  ANRMAP_si_UCVAP_devin_Agentia_Nationala_pentru_Achizitii_Publice_copy.jpg

ANRMAP și UCVAP devin Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP)

În M.Of. nr. 362 din data de 26 mai 2015 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiz

27.05.2015

  Impozitarea_veniturilor_din_cedarea_folosintei_bunurilor.jpg

Impozitarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

27.05.2015

  Impozitarea_veniturilor_din_transferul_proprietatilor_imobiliare_din_patrimoniul_personal.jpg

Impozitarea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.

27.05.2015

  Impozitul_pe_veniturile_obtinute_din_Romania_de_nerezidenti.jpg

Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial