Citarea și comunicarea actelor de procedură în cazul domiciliului ales la cabinetul de avocatură

Printr-o decizie de speță[1], Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că procedura de comunicare a hotărârii judecătoreşti care se contesta în fața sa prin calea de atac a recursului nu a fost viciată și nici nu poate fi reținută teza nelegalei citări în proces, în situaţia în care recurentul a solicitat ca actele de procedură să-i fie comunicate la domiciliul ales, respectiv cabinetul său de avocatură, însă, toate citaţiile, inclusiv comunicarea sentinţei de fond au fost trimise pe o altă adresă, cea de la domiciliul său.

Conform art. 155 alin. 1 pct. 6 teza I din Codul de procedură civilă („persoanele fizice vor fi citate la domiciliul lor, dacă acestea locuiesc acolo efectiv„) şi art. 158 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în caz de alegere de domiciliu sau, după caz, de sediu, dacă partea a arătat persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură, comunicarea acestora se va face la acea persoană, iar în lipsa unei asemenea menţiuni, comunicarea se va face, după caz, potrivit art. 155 sau 156 din Codul de procedură civilă.

Potrivit Înaltei Curți de Casație și Justiție, din conţinutul dispoziţiei legale sus-menţionate, reiese faptul că alegerea locului citării presupune în mod imperativ indicarea persoanei însărcinate cu primirea actelor de procedură, în sens contrar, citarea se va face la domiciliul părţii. Nu există nicio excepţie de la această regulă, chiar dacă cabinetul de avocatură este deschis pe numele recurentului-pârât.

Obligaţia indicării persoanei însărcinate cu primirea actelor de procedură subzistă şi dacă partea îşi alege domiciliul la cabinetul de avocatură, individual, unde pot lucra mai multe persoane, astfel că este necesar a se cunoaşte care anume dintre aceste persoane pot primi actele de procedură comunicate de instanţă.

Prin urmare, recurentul avea obligaţia să indice persoana care primeşte actele de procedură, însă din cuprinsul cererilor formulate de acesta nu rezultă că s-a conformat dispoziţiilor legale analizate.

În concluzie, în măsura în care la momentul alegerii domiciliului procesual ales nu se indică și persoana responsabilă cu primirea corespondenței, efectuarea procedurii de citare la domiciliul părții care și locuieste efectiv la acea adresă, este efectuată în mod legal.

 

 


[1] (Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 956 din data de 8 martie 2018)


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.