Codul Administrativ al României

În M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019 a fost publicată O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ un act normativ esential care reuneste toate reglementarile din domeniul administratiei publice.

Codul administrativ reglementează cadrul general pentru organizarea și funcționarea autorităților și instituțiilor administrației publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum și unele reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale.

Codul administrativ este o lege specială care se completează cu prevederile Codului civil și cu alte reglementări aplicabile în materie.

Codul administrativ definește 7 principii generale aplicabile administrației publice: principiul legalității, principiul egalității, principiul transparenței, principiul proporționalității, principiul satisfacerii interesului public, principiul continuității și principiul adaptabilității.

Autoritățile administrației publice centrale sunt: Guvernul, ministerele, alte organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, autoritățile administrative autonome.

Autoritățile administrației publice locale sunt: consiliile locale, primarii și consiliile județene.

Nu sunt supuse Codul administrativ structurilor de specialitate înființate pentru exercitarea prerogativelor Președintelui României.

O.U.G. nr. 57/2019 conține și:

– Procedura de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic

– Lista cuprinzând unele bunuri care aparțin domeniului public al statului

– Lista cuprinzând unele bunuri care aparțin domeniului public al județului

– Lista cuprinzând unele bunuri care aparțin domeniului public al comunei, al orașului sau al municipiului

– Lista cuprinzând funcțiile publice

- Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020.


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.