Completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

La data de 3 aprilie 2020 s-a publicat în M. Of. nr. 280/2020, Legea nr. 37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011

La data de 3 aprilie 2020 s-a publicat în M. Of. nr. 280/2020, Legea nr. 37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011

Potrivit Legii nr. 37/2020, la art. 139 din Codul Muncii se introduc 2 noi alineate, alin. (2^1), respectiv alin. (3^1) cu urmatorul cuprins:

“(2^1) Pentru salariații care aparțin de un cult religios legal, creștin, zilele libere pentru Vinerea Mare - ultima zi de vineri înaintea Paștelui, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii se acordă în funcție de data la care sunt celebrate de acel cult.”

(3^1) Salariații care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare - ultima zi de vineri înaintea Paștelui, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii, atât la datele stabilite pentru cultul religios legal, creștin, de care aparțin, cât și pentru alt cult creștin, vor recupera zilele libere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator.

 

 

 

 

 

 

 

 


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.