Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit cauzele care se judecă pe durata stării de urgență

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat Hotărârea nr. 417/2020.

Având în vedere necesitatea asigurării unei practici unitare cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgență, la data de 24 martie 2020, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat Hotărârea nr. 417/2020.

În materie nonpenală activitatea de judecată vizează judecarea, în fond sau în căile de atac, a următoarelor cauze:

 1. JUDECĂTORIILE:
 • ordin de protecţie;
 • tutelă/curatelă;
 • internarea medicală nevoluntară;
 • ordonanţa preşedinţială;
 • suspendarea provizorie a executării silite;
 • încuviinţare executare silită;
 • măsuri asigurătorii;
 • asigurare dovezi;
 • incidentele procedurale, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;
 1. TRIBUNALELE:
 • suspendarea executării hotărârii;
 • suspendare executării provizorii;
 • măsuri de protecţie a minorilor Legea nr. 272/2004;
 • măsuri asigurătorii;
 • suspendarea provizorie a executării silite;
 • suspendare executare silită;
 • ordonanţa preşedinţială;
 • suspendare executare act administrativ:
 • litigii privind achiziţiile publice care privesc strict produsele medicale;
 • cereri privind insolvenţa persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. (11) din Legea nr. 85/2014;
 • conflicte de competenţă şi incidentele procedurale, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;
 1. CURȚILE DE APEL:
 • suspendarea executării hotărârii;
 • suspendare executării provizorii;
 • măsuri de protecţie a minorilor - Legea nr. 272/2004;
 • măsuri asigurătorii:
 • ordonanţa preşedinţială;
 • asigurarea dovezilor;
 • suspendare executare act administrativ;
 • litigii privind achiziţiile publice care privesc strict produsele medicale;
 • litigii privind regimul străinilor;
 • cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;

În materie penală, activitatea organelor de urmărire penală și a judecătorilor de drepturi și libertăți este limitată la următoarele:

 • cauze în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor;
 • cauze privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical;
 • cauze cu persoane vătămate minori;
 • acte și măsuri de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului;
 • cauze privind audierea anticipată;
 • cauze urgente.

În cauzele în care anterior instituirii stării de urgență prin ordonanță a procurorului a fost dispusă prelungirea dovezilor înlocuitoare cu drept de circulație ale permisului de conducere, emise în temeiul art. 111 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, persoanele interesate nu trebuie să depună cereri de prelungire.

Din oficiu, procurorii vor emite ordonanțe de prelungire a dovezilor de circulație, care vor fi transmise pentru operare la unitățile de poliție.

Judecătorii de cameră preliminară sau, după caz, instanţele vor soluţiona, în fond sau în căile de atac, următoarele cauze:

 • cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate;
 • cauze în materia liberării condiţionate;
 • cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într- un centru educativ sau într-un centru de detenţie;
 • contestaţiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate prevăzute de Legea nr. 254/2013;
 • contestaţii la executare;
 • cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri;
 • cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei;
 • cereri privind menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical;
 • cauze având ca obiect infracţiuni care privesc aplicarea Decretului nr. 195/2020 sau măsurile de prevenire/combatere a pandemiei COVID-19;
 • căi de atac extraordinare apreciate ca urgente;
 • cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale.
 • cauze având ca obiect infracțiunil flagrante;
 • cauze în care au fost dispuse măsuri preventive;
 • contestații împotriva măsurilor asigurătorii;
 • cauze privind cooperarea judiciară internațională în materie penală;
 • cauze ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor;
 • cauze privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical;
 • cauze privind infracțiuni contra securității naționale;
 • cauze privind acte de terorism sau de spălare a banilor.

Cererile privind prelungirea dreptului de circulație pe drumurile publice nu se soluționează pe durata stării de urgență, fiind aplicabile prevederile art. 14 din Decretul nr. 195/2020, respectiv dovizile își mențin valabilitatea cu toate că experiră pe perioada stării de urgență.


  Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.