Curtea Constituţională a României

Dispoziții din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 anterior modificării prin Legea nr. 212/2018, neconstituționale

În ziua de 14 ianuarie 2020, Plenul Curții Constituționale, în urma deliberărilor, cu majoritate de voturi, a decis:

1. A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 7 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 212/2018, sunt constituționale numai în măsura în care nu impun autorității publice contractante parcurgerea procedurii prealabile.

2. A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „are semnificația concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispozițiile Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător” din cuprinsul dispozițiilor art. 7 alin. (6), art.11 alin. (1) lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 212/2018, precum și sintagma „data încheierii procesului-verbal de conciliere” din art.11 alin. (2) din Legea nr.554/2004 sunt neconstituționale.

Decizia este definitivă și general obligatorie.


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.