Curtea Constituţională a României

Prevederile art. 84 alin. (3) din Legea educației naționale, neconstituționale

 

În ziua de 17 octombrie 2019, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispoziiţilor art. 84 alin. 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Dispoziţiile de lege criticate au următorul conţinut:

„Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă".

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „pe bază de abonament” cuprinsă la art.84 alin. 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011 este neconstituţională.

Decizia este definitivă și general obligatorie.


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.