Curtea Constituţională a României

Dispozițiile art.14 alin. (4) din Anexa VII la Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, neconstituționale

În ziua de 21 mai 2019, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.14 alin. (4) din Anexa VII la Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Dispoziţiile criticate au următorul conţinut:

„Unităţile, categoriile de personal, condiţiile, criteriile şi mărimea compensaţiei se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.”

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.14 alin. (4) din Anexa VII la Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice sunt neconstituționale.

Decizia este definitivă și general obligatorie.


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.