Curtea Constituţională a României

Dispoziții din Legea privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, neconstituționale

În ziua de 21 mai 2019, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.2 alin. (1), (2) și (3) și art.6 alin. (1) din Legea nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.6 alin. (1) din Legea nr.364/2003 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare și a constatat că aceste dispoziții de lege sunt neconstituționale.

Dispoziţiile art.6 alin. (1) au următorul conţinut: „Numirea, promovarea şi eliberarea poliţiştilor în/din funcţiile structurilor poliţiei judiciare se fac potrivit normelor de competenţă aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.”

Cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.2 alin. (1), (2), (3) din Legea nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare.

Decizia este definitivă și general obligatorie.


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.