Curtea Constituţională a României

Prevederile art. 6 alin. (4) fraza întâi din O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, neconstituționale

În ziua de 29 octombrie 2019, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. 4 fraza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi.

Dispoziţiile de lege criticate au următorul conţinut: „(4) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. b), precum şi al exemplarelor cu potenţial agresiv în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum şi în părţile comune ale imobilelor este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în lesă de către o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1).”

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că sintagma „al exemplarelor cu potențial agresiv” din cuprinsul dispoziţiilor art.6 alin. 4 fraza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 este constituțională în măsura în care vizează câinii prevăzuți la art. 2 alin. 1 din același act normativ.

Decizia este definitivă și general obligatorie.

.

 


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.