Curtea Constituţională a României

Sintagma „precum și daune sănătății propriei persoane” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, neconstituțională

În ziua de 5 decembrie 2019, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a sintagmei „precum și daune sănătății propriei persoane” din cuprinsul art.320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Dispoziţiile criticate au următorul conţinut: „(1)Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate şi dobândesc calitatea procesuală a acestora în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată.”

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „precum şi daune sănătăţii propriei persoane” din cuprinsul art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 este neconstituțională.

Decizia este definitivă și general obligatorie.


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.