Deduceri pentru sponsorizări

Începând cu data de 1 aprilie 2019, contribuabilii care efectuează sponsorizări, acte de mecenat sau acordă burse private își pot deduce cheltuielile de sponsorizare dacă entitățile persoane juridice fară scop lucrativ sau unitățile de cult sponsorizate sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, organizat de ANAF.

Înscrierea în Registru se realizează la solicitarea entității sau a unității de cult care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, prin depunerea formularului 163.

Formularul 163 se completează cu ajutorul aplicației informatice disponibilă pe site-ul web al ANAF și se depune prin intermediul portalului e-guvernare.ro.

Entitatea trebuie să îndeplinească cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiţii:

a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;

b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;

c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;

d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;

e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

La depunerea cererii de înscriere (Formularul163) contribuabilii primesc, în recipisă, indexul de depunere a formularului. Cererea de înscriere se soluționează, în principiu, în termen de 10 zile, iar înscrierea în Registru se realizează cu data comunicării Deciziei privind aprobarea/respingerea cererii.

Pentru mai multe informații privind acest subiect, nu ezitați să contactati Ionaș Mihaela - Cabinet de Avocat.


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.