Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Civilă

Interpretarea dispoziţiilor art. 102 din Legea nr. 85/2014 cu privire la depunerea cererilor de admitere a creanţelor formulate de creditorii cu creanţe anterioare datei de deschidere a procedurii

Potrivit minutei nr. 72, în dosarul nr. 1370/1/2018 pronunţată în şedinţa publică din data de 15 octombrie 2018, Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie a stabilit că:

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 102 alin. (1) teza I şi a II-a din Legea nr. 85/2014, cererile de admitere a creanţelor, formulate de creditorii cu creanţe anterioare datei de deschidere a procedurii, alţii decât salariaţii, trebuie să fie depuse la tribunal în termenul fixat prin hotărârea de deschidere a procedurii şi înregistrate într-un registru care se va păstra la grefa tribunalului.”

Aceasta este obligatorie potrivit dispoziţiilor art.521 alin.(3) din Codul de procedură civilă.