Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, publicată în M. Of.

În M. Of nr. 589/2019 din data de 18.07.2019 a fost publicată Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Noua legea are drept obiectiv transpunerea în legislația noastră a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. În consecință, prin Legea nr. 129/2019 se instituie cadrul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului.

Legea stabilește entităţile raportoare care au obligaţia de a transmite Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) rapoarte pentru tranzacţiile suspecte.

Limita pentru raportarea tranzacţiilor în numerar este de 10.000 euro.

Entitățile raportoare au obligația de a raporta toate transferurile de fonduri a căror limită minimă este de 2.000 euro.

Aceleași entități pot aplica măsuri simplificate de cunoaştere a clientelei pentru clienţii încadraţi la un grad de risc redus.

Odată cu aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei, enitățile raportoare vor avea obligația de a de a păstra în format letric sau în format electronic toate înregistrările obţinute prin aplicarea acestor măsuri.

Toate societățile înregistrate în registrul comerțului au obligația să depună o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali, în 12 luni de la intrarea în vigoare a legii. Nedepunerea acestei declarații va fi sancționată contravențional cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Începând cu data de 21.07.2019, data intrării în vigoare a legii, este interzisă emiterea de noi acţiuni la purtător şi efectuarea de operaţiuni cu acţiunile la purtător existente. Acţiunile la purtător emise anterior intrării în vigoare a legii trebuie convertite în acţiuni nominative.

Deţinătorii cu orice titlu de acţiuni la purtător le vor depune la sediul societăţii emitente în termen de 18 luni de la data de 21.07.2019, data intrării în vigoare a legii. Acțiunile nedepuse în acest termen vor fi anulate de drept.

Persoanele juridice care încalcă prevederile legii pot fi sancționate cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei până la 150.000 lei, limita superioară fiind majorată cu 10% din veniturile totale raportate în anul fiscal anterior săvârșirii faptei.

Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.