Noi măsuri fiscale pentru protejarea economiei

A fost publicată O.U.G. nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative.

În M. Of. nr. 260/2020 a fost publicată O.U.G. nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative.

 

O.U.G. nr. 33/2020 prevede bonificații între 5% si 10% pentru firmele care plătesc anticipat în luna aprilie impozitul de profit, respectiv impozitul pe veniturile microintrepinderilor.

 

1. Bonificație acordată contribuabililor plătitori de impozit pe profit

Bonificația vizează persoanele juridice care plătesc anticipat (până la data de 25.04.2020) impozitul pe profit datorat pentru trimestrul I al anului 2020.

O.U.G. nr. 33/2020 prevede:

-       5% pentru contribuabilii mari;

-       10% pentru contribuabilii mici și mijlocii.

Bonificațiile se aplică și contribuabililor care:

a.     au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic,

b.     au optat pentru un an fiscal care să corespundă noului exercițiului financiar și

c.     achită anticipat impozitul pe profit, cu termen scadent cuprins în perioada 25.04.2020 – 25.06.2020.

2. Bonificație acordată microîntreprinderilor (10%)

Bonificație se acordă contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care plătesc anticipat (până la data de 25.04.2020) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul I al anului 2020.

3. Amânarea la plată a TVA datorat în vamă

Măsura vizează perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020, precum și următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență, pentru importurile de:

·      kituri de testare pentru COVID-19/instrumente și aparate utilizate pentru testele de diagnostic;

·      îmbrăcăminte de protecție și alte produse similare;

·      termometre;

·      dezinfectanți/produse pentru sterilizare;

·      alte dispozitive medicale;

·      consumabile medicale;

·      medicamente care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19 enumerate în anexa la O.U.G. nr. 33/2020.

TVA în vamă va fi evidențiat de către importatori în decontul aferent perioadei atât ca TVA colectată, cât și ca TVA deductibilă.

 

Procedura

 

Contribuabilii vor determina impozitul pe profit/impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor de plată prin scăderea bonificației din impozitul datorat.

Suma obținută după deducerea bonificației va trebui achitată cu titlu de impozit.

Pentru a putea beneficia de bonificația prevăzută de O.U.G. nr. 33/2020, contribuabilii trebuie să nu aibă datorii scadente și neachitate la bugetul de stat.

Chiar dacă nu este o condiție prevăzută în mod expres de O.U.G. nr. 33/2020, ea trebuie îndeplinită datorită reglementărilor cu privire la ordinea stingerii obligațiilor fiscale. În cazul în care contribuabii ar avea datorii scadente mai vechi, orice plată efectuată către bugetul de stat intră în contul unic și, ulterior, distribuită în vederea stingerii datoriei celei mai vechi.


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.