Noi măsuri în domeniul insolvenței

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

La data de 15.05.2020 a fost publicată în M. Of. nr. 396/2020 Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și a intrat în vigoare la data de 18.05.2020.

La art. 46 – art. 52 secțiunea a 8-a a capitolului al II-a din Legea nr. 55/2020 sunt cuprinse măsurile în domeniul insolvenței pe durata stării de alertă.

Pe durata stării de alertă, debitorul are doar posibilitatea, iar nu obligația să introducă cererea de deschidere a procedurii insolvenței.

Pe perioada stării de alertă, creditorii pot să introducă o cerere de deschidere a procedurii insolvenței numai după încercarea rezonabilă de încheiere a unei convenţii de plată, dovedită cu înscrisuri comunicate între părţi prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice.

Valoarea-prag a creanței a fost majorată la 50.000 lei, atât pentru debitor, cât și pentru creditori, aplicabilă pe durata stării de alertă.

Pentru debitorii aflați în perioada de observație la data intrării în vigoare a legii, perioada de observație se prelungește cu 3 luni.

Termenul de depunere a planului de reorganizare se prelungeşte cu 3 luni, inclusiv în cazul în care termenul de depunere a planului a început să curgă.

În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii poate fi depus un plan de reorganizare modificat, în cazul în care, la data intrării în vigoare a legii, era depus un plan de reorganizare, dar urmare a efectelor pandemiei s-au modificat perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului. Administratorul judiciar va notifica creditorii asupra acestei intenţii, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii.

Durata planului de reorganizare poate fi de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii, fără a depăşi o durată totală a derulării planului de 5 ani, pentru debitorul care şi-a întrerupt activitatea total/parţial ca efect al măsurilor adoptate de autorităţile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, pe durata stării de urgenţă şi/sau de alertă.


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.