Ordonanța militară nr. 1

În M. Of. nr. 219/2020 a fost publicată Ordonanța Militară nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri.

Ordonanța militară a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv data de 18.03.2020 și se aplică pe toată durata stării de urgenţă.

Măsurile de primă urgență introduse Ordonanța militară nr. 1:

 • Se suspendă activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației.

Excepție: este permisă organizarea de către entitățile enumerate cu titlu exemplificativ a activităților de comercializare a produselor alimentare, a băuturilor alcoolice și non-alcoolice, în regim „drive-in”, „room service” sau livrare la client. 

Condiție esențială: activitatea să nu presupună rămânerea clienților în spațiile destinate acestui gen de servicii.

 • Se suspendă toate activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise.
 • Se interzice organizarea şi desfăşurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spaţii deschise. 

În ceea ce privește evenimentele la care participă maximum 100 de persoane, participanții sunt obligați să păstreze o distanță de minimum 1 metru între aceștia.

 • Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 3,5 t au obligaţia ca, în punctul de trecere a frontierei, să aibă asupra lor şi să poarte mijloace individuale de protecţie: dezinfectant, mănuși, mască de protecție și să prezinte documente care atestă traseul de deplasare până la destinație.

Conducătorii unor astfel de autovehicule care sosesc din „zone roșii“ sau „zone galbene“ ori au tranzitat aceste zone, nu se supun măsurilor de carantină sau izolare, dacă la prezentarea în punctul de trecere a frontierei nu manifestă simptomatologie asociată COVID-19.

 • Se interzice transportul dispozitivelor medicale şi materialelor sanitare și medicamentelor care asigură prevenţia şi tratarea afecţiunilor asociate COVID-19, în vederea distribuirii în afara teritoriului României.

Excepție: este permis transportul ansamblelor și subansamblelor de echipamente medicale, fabricate în România pentru beneficiari externi.

 • Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Spania şi din Spania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile. Măsura se aplică începând cu data de 18.03.2020.
 • Se prelungeşte măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Italia şi din Italia către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 23.03.2020.

Excepție: sunt permise zborurile efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

 • Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, să părăsească locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente.

Sancțiuni

Nerespectarea măsurilor de primă urgenţă prevăzute de Ordonanței militare nr. 1 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din O.U.G. nr. 1/1999.

Instituțiile abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor 

Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor Ordonanței militare nr. 1:

 • Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale
 • Poliția de Frontieră Română și direcțiile de sănătate publică
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
 • Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, poliția locală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale

  Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.