Ordonanța militară nr. 2

În M. Of. nr. 232/2020 a fost publicată Ordonanța Militară nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

Măsurile de primă urgență introduse Ordonanța militară nr. 2:

 • Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.

Excepție: sunt permise intervențiile stomatologice de urgență. 

Aplicare: începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.

 • Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici.

Excepție: sunt permise vânzărea produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie.

Aplicare: începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.

 • Circulația persoanelor în afara locuinței/ gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane, adică 3 persoane care nu locuiesc împreună.
 • În intervalul orar 6,00-22,00 se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:

  • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  • deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
  • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
  • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
  • deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

 • În intervalul orar 22,00-6,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzentate mai sus.

Procedură: Pentru verificarea motivului deplasării, persoanele sunt obligate să prezinte:

 • în interes profesional - legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
 • în interes personal - declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

Excepție: este permisă circulația personalului din cadrul Administrației Prezidențiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, instituțiilor sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, corpului diplomatic și personalul care asigură serviciile de utilitate publică.

Aplicare: începând cu data de 23 martie 2020, ora 22,00, ora României.

 • Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României pe culoare de tranzit organizate prin înțelegeri cu statele vecine.

Excepție: este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor care fac parte din următoarele categorii:

 1. sunt membri de familie ai cetățenilor români;
 2. sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
 3. sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state;
 4. sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
 5. este personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 6. sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
 7. sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
 8. sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

Aplicare: începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.

 • Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază. Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.

Aceste măsurile nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală.

Aplicare: începând cu data de 21 martie 2020, data publicării ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României.

 • Autoritățile administrației publice locale identifică și țin evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.

Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică modalități de sprijin pentru aceste persoane.

Aplicare: începând cu data de 21 martie 2020, data publicării ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României.

 • Ordonanța militară nr. 1/2020 publicată în M. Of. nr. 219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează:
  • Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.
  • Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, precum și împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.
  • Prevederile art. 4 alin. (1) și (2) se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 t.
  • Excepțiile de la interzicerea transportul dispozitivelor medicale şi materialelor sanitare și medicamentelor care asigură prevenţia şi tratarea afecţiunilor asociate COVID-19, în vederea distribuirii în afara teritoriului României se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

  Aplicare: începând cu data de 21 martie 2020, data publicării ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României.


  Sancțiuni


  Nerespectarea măsurilor de primă urgenţă prevăzute de Ordonanței militare nr. 2 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din O.U.G. nr. 1/1999.


  Instituțiile abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor 


  Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor Ordonanței militare nr. 2:

  • Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și conducătorii autorităților administrației publice locale;
  • Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală;
  • Poliția de Frontieră Română.

  Personalul instituțiilor este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999.


  Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.