Ordonanța militară nr. 3

În M. Of. nr. 242/2020 a fost publicată Ordonanța Militară nr. 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

24.03.2020

Ordonanța militară nr. 3

În M. Of. nr. 242/2020 a fost publicată Ordonanța Militară nr. 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

Măsurile de primă urgență introduse de Ordonanța militară nr. 3:

 • Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei.

Excepție: sunt permise următoarele:

 • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 • deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizicăindividuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 • deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 • deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 • deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 • deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Aplicare: începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

 • Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive:

  1. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;
  2. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
  3. deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoanevârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
  4. deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Excepție: este permisă circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani în exteriorul locuinței/ gospodăriei și în afara intervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole.

Aplicare: începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Procedura: Pentru verificarea motivului deplasării:

 • angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;
 • persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații, se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

 • Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora.

Evidența persoanelor fără adăpost se actualizează și se raportează săptămânal la Centrul județean/al Municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

Aplicare: începând cu data de 24 martie 2020, data publicării ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României.

 • Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri.

Administratorii piețelor agroalimentare au obligația de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, comercianți și cumpărători. Comercianții și producătorii agricoli aflați în piețele agroalimentare sunt obligați să adopte măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte mănuși și măști.

Aplicare: începând cu data de 24 martie 2020, data publicării ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României.

 • Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franța și Germania și din Franța și Germania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.

Excepție: sunt permise zborurile efectuate cu aeronave de stat, zborurile de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și autorizările tehnice necomerciale.

Aplicare: începând cu data de 25 martie 2020, ora 23.00, ora României.

 • Se interzice accesul piloților la bordul navelor, sosite din zonele de risc roșii/galbene în porturile maritime române, dacă nu dispun de echipament de protecție stabilit de Direcția de sănătate publică Constanța sau dacă navele nu au efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă de risc roșie/galbenă.

Aplicare: începând cu data de 24 martie 2020, data publicării ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României.

 • Se interzice accesul navelor maritime și fluvio-maritime în porturile situate pe Dunărea maritimă, până la efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă roșie/galbenă, în următoarele două zone de staționare în ancoră:

  • rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagră;
  • Dunărea, mila marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bâstroe.

Aplicare: începând cu data de 24 martie 2020, data publicării ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României.

 • Ministerul Apărării Naționale asigură, la solicitarea ministrului afacerilor interne:

  • preluarea în pază a unor obiective a căror protecțieeste asigurată în prezent de către Jandarmeria Română;
  • personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților de ordine publică;
  • personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților Poliției de Frontieră Române, în punctele de trecere a frontierei de stat.

 • Pentru verificarea respectării condițiilor de carantinare sau izolare la domiciliu, instituțiile de securitate națională vor proiecta sisteme de comunicații și aplicații informatice, necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și autorităților locale, pentru a comunica în timp real și permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu.
 • Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.
 • Suspendarea temporară a activității comerciale permise în centrele comerciale nu se aplică:

  • vânzării produselor electronice și electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;
  • vânzării produselor și serviciilor de optică medicală.

Aplicare: începând cu data de 24 martie 2020, data publicării ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României.

Sancțiuni

Nerespectarea măsurilor de primă urgenţă prevăzute de Ordonanței militare nr. 2 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din O.U.G. nr. 1/1999.

Instituțiile abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor 

Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor ordonanței militare:

 • Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală;
 • Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale;
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale;
 • Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
 • Autoritatea Navală Română și direcțiile de sănătate publică.

Personalul instituțiilor este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999.

Încetare aplicabilitate alte prevederi legale 

Prevederile art. 4 și art. 5 din Ordonanța militară nr. 2/2020 care privesc circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 6,00-22,00 (art. 4), respectiv în intervalul orar 22,00-6,00 (art. 5), își încetează aplicabilitatea.


  Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.