Ordonanța militară nr. 7

În M. Of. nr. 284/2020 a fost publicată Ordonanța Militară nr. 7 din 4 aprilie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

 

Măsurile de primă urgență introduse Ordonanța militară nr. 7:

 

 • Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de carantinare în orașul Țăndărei, județul Ialomița.
 • În loc. Țăndărei sunt permise intrarea, respectiv ieșirea pentru:

 

 

a.     transportul de marfă al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice și aprovizionării populației;

b.     persoanele care nu locuiesc în loc. Țăndărei, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor.

 • Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și operatorii economici din domeniul transportului feroviar de persoane nu vor comercializa bilete/abonamente sau alte titluri de călătorie pentru transportul călătorilor în localitatea carantinată decât dacă sunt respectate dispozițiile intrarea/ieșirea permise în/din loc. Țăndărei.
 • În loc. Țăndărei se aplică toate interdicțiile și restricțiile stabilite prin ordonanțele militare emise în perioada stării de urgență.
 • Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Ialomița (CJCCI) poate stabili completări și derogări în ceea ce privește dispozițiile privind intrarea/ieșirea permise în/din loc. Țăndărei.
 • Personalul structurilor MAI în colaborare cu cele ale MApN vor aplica măsurile de verificare, control și acces în/dinspre loc. Țăndărei.
 • Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din loc. Țăndărei prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.

 

 

 • Se suspendă toate zborurile efectuate de operatorii economici aerieni spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.

Aplicare: începând cu data de 5 aprilie 2020, ora 23,00, ora României.

 

 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Franța și Germania și din aceste țări către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 8 aprilie 2020.

Excepții:

1. Sunt permise zborurile spre/din țările menționate anterior efectuate cu aeronave de stat, zborurile de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și autorizările tehnice necomerciale.

2. Sunt permise zborurile efectuate de toți operatorii aerieni prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităților competente din țara de destinație. Sunt exceptați de la aceste prevederi, lucrătorii care își desfășoară activitatea în domeniul sanitar și al asistenței sociale.

 • Se suspendă transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România, pe toată perioada stării de urgență.
 • La intrarea în România, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, completează o declarație pe propria răspundere, al cărei model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin care își asumă locația unde pot fi contactați în perioada dintre curse.

Prevederea se aplică conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care de deplasează în interesul desfășurării profesiei din România într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în România, ca stat de rezidență al conducătorului auto, indiferent dacă deplasarea se face la bordul autovehiculului de transport marfă sau prin mijloace individuale sau în cont propriu.

Aceștia trebuie să prezinte, la intrarea în România, o adeverință de salariat, asumată de angajator.

Aceștia nu se supun măsurilor de izolare la domiciliu/ carantinare, cu condiția asigurării de către angajator a materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19.

 • Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care tranzitează teritoriul României, nu sunt obligați să completeze, la intrarea pe teritoriul României, declarația epidemiologică, dacă respectă următoarele condiții minimale:

a) utilizează doar coridoare de tranzit și puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea;

b) tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea în România, incluzând și perioadele de staționare pentru odihna zilnică normată;

c) staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.

În cazul nerespectării condițiilor, conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa.

Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant al deținătorului.

La intrarea în România, conducătorul auto este obligat:

- să aplice, pe părțile vitrate ale autovehiculului (parbriz), un colant special pus la dispoziție de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

- să păstreze asupra sa formularul de tranzit al cărui model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

 • Prevederile art. 5 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 nu se aplică mecanicilor de locomotivă și personalului feroviar.
 • Ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale vor asigura, la cerere, spații hoteliere destinate repausului dintre ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar.
 • Aplicare: începând cu data de 4 aprilie 2020, data publicării ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României.
 • Personalul gărzilor forestiere teritoriale și județene sau cu atribuții de control/de pază pe linie silvică va participa în dispozitivele de ordine publică și control al circulației pe drumurile publice, împreună cu personalul MAI și al MApN, în vederea desfășurării activităților/controalelor specifice pe linie de control silvic.

Procedura: Controalele specifice se fac în punctele de control existente, în funcție de personalul disponibil la nivelul gărzilor forestiere sau cu atribuții de control/de pază pe linie silvică.

 

Sancțiuni

 

Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 2, 3, 8, 9 și 11-14 ddin Ordonanței militare nr. 7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

 

Instituțiile abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor

 

Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor ordonanței militare:

-      Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală;

-      Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;

-      Poliția de Frontieră Română;

-      Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Jandarmeria Română, poliția locală, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale;

-      Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

Personalul instituțiilor este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999.

 

Încetare aplicabilitate alte prevederi legale

 

Prevederile art. 4 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 își încetează aplicabilitatea.


  Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.