Prețurile la energie electrică și termică, gaze, apă, salubritate și carburanți pe perioada stării de urgență

Începând cu 29.03.2020 și până la încetarea stării de urgență, prețurile la energie electrică și termică, gaze, apă, salubritate și carburanți sunti plafonate.

Începând cu 29.03.2020 și până la încetarea stării de urgență, prețurile la energie electrică și termică, gaze, apă, salubritate și carburanți sunti plafonate.

Potrivit prevederilor de la art. 8 din Ordonanța Militară nr. 4 publicată în M. Of. nr. 257/2020, acestea nu vor putea fi majorate peste nivelul practicat la data de 29.03.2020, ele putând fi doar diminuate în funcție de cerere și ofertă.

Prevederile legale se aplică atât producătorilor, distribuitorilor, furnizorilor, cât și clienților finali.

Potrivit Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată în M. Of. nr. 121/2013, aceste servicii sunt considerate servicii de utilități publice, deoarece asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale.

Mai mult, serviciile de utilități publice au caracter permanent și regim de funcționare continuu (art. 1 alin. 4 lit. d din Legea nr. 51/2006).

 

 

 

 

 

 

 


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.