Procedura obținerii Certificatului de Situaţie de Urgenţă

Potrivit unei noi Hotărâri de Guvern, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 li se vor elibera, la cerere, Certificate de Situaţie de Urgenţă.

Procedura obținerii Certificatului de Situaţie de Urgenţă

 

Potrivit unei noi Hotărâri de Guvern, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 li se vor elibera, la cerere, Certificate de Situaţie de Urgenţă.

Autoritatea competentă

Certificatul de Situaţie de Urgenţă va fi eliberat de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin Comisiile de Analiză constituite în acest sens. Comisiile de Analiză urmează a fi constituite în termen de 5 zile de la adoptarea și publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern.

Operatorii economici cărora li se pot emite Certificatul de Situaţie de Urgenţă

Certificatul de Situaţie de Urgenţă poate fi eliberat doar operatorilor economici care își desfășoară activitatea principala în cel puțin unul dintre sectoarele: 

 • transport, 
 • turism, 
 • HoReCa, 
 • organizări de evenimente, 
 • publicitate, 
 • învățământ privat și activități adiacente, 
 • industria confecțiilor, 
 • încălțămintei și pielăriei, 
 • servicii destinate populației.

Listă a codurilor CAEN care se încadrează în domeniile indicate va fi stabilită prin Ordin al Ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Utilizarea Certificatului de Situaţie de Urgenţă

Certificatul de Situaţie de Urgenţă poate fi folosit în relațiile cu terții, angajaţi, colaboratori, instituţiilor publice, bănci, societăţi de leasing, în faţa instanţelor de judecată, etc. și vor atesta faptul că operatorul economic a avut activitatea economică afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Astfel, cu ajutorul Certificatului de Situaţie de Urgenţă, operatorii economici pot:

 • beneficia de facilități de natură fiscală, oferite de către instituțiile administrației publice centrale sau locale,
 • renegocierea anumitor contracte, sau în orice relație cu alți operatori economici, 
 • interveni în relația cu instituțiile: financiar-bancare, de leasing, publice,

Cererea privind eliberarea Certificatului de Situaţie de Urgenţă 

Cererea privind eliberarea Certificatului de Situaţie de Urgenţă va putea fi formulată doar pe perioada în care este instituită starea de urgenţă. Certificatul de Situaţie de Urgenţă este valabil tot anul curent.

Cererea se va face exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, respectiv printr-o secțiune separată disponibilă pe platforma http://prevenire.gov.ro/.  

Operatorii economici trebuie să motiveze solicitarea Certificatului de Situaţie de Urgenţă, să justifice nevoia acestuia și să pună la dispoziția Comisiei de Analiză a cererilor de eliberare a Certificatului de Situaţie de Urgenţă date referitoare la situațiile financiare. 

Documentele justificative necesare la depunerea cererii sunt:

 • Certificatul Unic de Înregistrare,
 • Cartea de Identitate a Administrator/Administratori/Reprezentant Legal,
 • Balanţa contabilă certificată pe luna în care are loc scăderea încasărilor cu cel puţin 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent,
 • Balanţa contabilă pentru luna anului trecut la care se face raportarea,
 • Certificatul constatator eliberat de ONRC,
 • Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului prin care, solicitantul își asumă pe deplin că cele declarate, precum și documentele încărcate, sunt veridice, respectiv faptul că scăderea a fost cauzată de apariția situației de urgență, pe care o prezintă,
 • Împuternicirea solicitantului.

În situația în care nu se observă o scădere a cifrei de afaceri, cu un procent de minimum 40%, dar operatorii economici sunt în dificultate, prin prisma apariției situației de urgență, aceștia vor furniza suplimentar alte documente justificative.

Documentele trebuie semnate electronic de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.

Termenul de eliberare a Certificatului de Situaţie de Urgenţă 

Termenul de eliberare a Certificatului de Situaţie de Urgenţă este maximum:

 1. 5 zile lucrătoare pentru operatorii economici care demonstrează o scădere a cifrei de afaceri cu peste 40%, respectiv 
 2. 20 de zile lucrătoare pentru operatorii economici care nu întrunesc condiția scăderii cifrei de afaceri cu peste 40% dar sunt în dificultate generată de apariția situației de urgență.

Scăderea cifrei de afaceri cu 40% este raportată la aceeaşi lună a anului trecut.


  Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.