Recurs în interesul legii

Competenţa de soluţionarea a cererilor având ca obiect înlocuirea plasamentului în regim de urgență cu tutela

Sunset with clouds

Potrivit deciziei nr. 28 în dosarul nr. 1950/1/2017 pronunţată în şedinţa publică din 4 decembrie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanța și, în consecință, stabileşte că:

 

“În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 107 din Codul civil și ale art. 133 alin. (1) coroborate cu art. 70 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, competența de soluționare, în primă instanță, a cererilor având ca obiect înlocuirea plasamentului în regim de urgență cu tutela revine tribunalului.”

 

Aceasta este obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.