Schimbări privind activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului

Prin O.U.G. nr. 70/2020 a fost prelungit termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real

La data de 14.05.2020 a fost publicată în M. Of. nr. 394/2020 O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15.05.2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 277/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative.

Prin O.U.G. nr. 70/2020 a fost prelungit termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real prevăzut de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului până la data de 01.11.2020.

Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgenţă, și anume începând cu data de 15.05.2020, au fost stabilite următoarele modificări privind:

1.     Activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului

Activitatea ONRC se derulează în principal prin mijloace electronice şi prin corespondență. Activitatea de lucru cu publicul la ghișeele instituției se derulează pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fracționat în două intervale orare.

2.     Semnarea și transmiterea declarațiilor pe proprie răspundere.

Declarațiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare sau alte cereri pot avea:

·      formă electronică,

·      formă de înscris sub semnătură privată,

·      în formă autentică, certificată de avocat,

·      pot fi date la ONRC

şi pot fi transmise la ONRC fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătură electronică sau prin servicii de poștă şi curier.

3.     Specimenul de semnătură

Specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la ONRC:

-      legalizat de notarul public,

-      sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate,

-      certificat de avocat,

-      poate fi dat la ONRC.


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.