Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii

Hotărârea nr. 257 din data de 17 martie 2020 prin care sunt puse în aplicare prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

Potrivit Hotărârii nr. 257 din data de 17 martie 2020 prin care sunt puse în aplicare prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României – Anexa 1 – Capitolul V - ”Domeniul justiție”, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit că:

Pe toată durata stării de urgenţă instituite, activitatea de judecată a instanţelor în materiile nonpenale este limitată strict la cauzele de urgenţă deosebită.

În materiile nonpenale, colegiile de conducere ale curţilor de apel vor întocmi lista cauzelor de urgenţă deosebită, atât în situaţia cauzelor de competenţa lor, cât şi în cauzele de competenţa instanţelor care funcţionează în circumscripţia lor teritorială, după consultarea acestora, cu luarea în considerare a următoarelor tipuri de cauze:

  1. cele a căror suspendare ar fi de natură să cauzeze reclamantului o pagubă iminentă. însemnată şi care nu s-ar putea repara ori a cărei reparare ar fi dificilă în viitor;
  2. cele generate de aplicarea măsurilor prevăzute de Decretul nr. 195/2020 al Preşedintelui României, inclusiv cele referitoare la procedura achiziţiilor publice.

Lista întocmită va putea fi actualizată de către colegiile de conducere ale curţilor de apel, după împrejurări, în cazul în care intervin situaţii neprevăzute.

Colegiile de conducere ale curţilor de apel vor putea avea în vedere la întocmirea listei şi categorii de cauze care se judecă fără citarea părţilor.

Pe toată durata stării de urgenţă instituite, activitatea de judecată a instanţelor în materie penală vizează cauzele prevăzute la art. 43 din Decretul nr. 195/2020 al Preşedintelui României.

Colegiile de conducere ale curţilor de apel, cu consultarea judecătorilor de supraveghere a privării de libertate, vor stabili cauzele de competenţa acestora care se soluţionează pe durata stării de urgenţă.

Intrarea în vigoare a Decretului nr. 195/2020 al Preşedintelui României nu împiedică pronunţarea hotărârii în cazurile în care s-a dispus amânarea pronunţării sau s-a stabilit un termen pentru pronunţare, potrivit art. 391 din Codul de procedură penală sau art. 396 din Codul de procedură civilă.

Pe durata stării de urgenţă, procedura prevăzurâ de art. 200 şi art. 201 din Codul de procedură civilă se suspendă.

Pe durata stării de urgenţă, se pot comunica şi hotărârile redactate în alte cauze decât cele de urgenţă deosebită.

Menţiunea privind dosarele suspendate de drept potrivit Decretului nr. 195/2020 al Preşedintelui României va fi operată în aplicaţia Ecris. 

În materiile nonpenale nu se va întocmi încheiere de suspendare.

În materie penală, lista cauzelor de urgenţă deosebită, apreciate ca atare de fiecare judecător de cameră preliminară, judecător de drepturi şi libertăţi sau complet de judecată, altele decât cele prevăzute la art. 43 alin. (2) din Decretul nr. 195/2020 al Preşedintelui României, care se judecă pe durata stării de urgenţă, se comunică de îndată preşedintelui instanţei pentru afişare pe portalul instanţelor, pe paginile proprii de internet şi pentru informarea barourilor de avocaţi şi a parchetelor.

Colegiile de conducere ale curţilor de apel comunică Consiliului Superior al Magistraturii, până la data de 20 martie 2020, hotărârile de colegiu adoptate în aplicarea art. 42 alin. (1) din Decretul nr. 195/2020 al Preşedintelui României, urmând ca Direcţia legislaţie, documentare şi contencios să realizeze centralizarea, analiza şi identificarea eventualelor cazuri de practică neunitară, sens în care se va întocmi o notă ce va fi înaintată preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii

Listele actualizate se comunică Consiliului Superior al Magistraturii.

Prezenta hotărâre se comunică curţilor de apel.


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.