Soluţie favorabilă obţinută de IONAȘ MIHAELA - Cabinet de Avocat într-o contestație la executare împotriva recuperatorului de creanțe SECAPITAL S.A.R.L.

IONAS MIHAELA - Cabinet de Avocat a obţinut o soluţie favorabilă într-un litigiu având ca obiect constestație la executare împotriva unuia dintre cei mai cunoscuți recuperatori de creanțe, SECAPITAL S.A.R.L.

Clienta contractase în anul 2007 un credit cu o instituție bancară care apoi a fost cesionat recuperatorului de creanțe SECAPITAL S.A.R.L. 

În 2016, SECAPITAL S.A.R.L. a început executarea silită împotriva clientei când dreptul de a obține executarea silită era prescris.

Împotriva acestei executări silite Ionas Mihaela – Cabinet de Avocat în numele clientei a formulat contestație la executare.

Instanța de fond a admis contestaţia la executare formulate și a anulat actele de executare efectuate în dosarul execuţional, constatând că dreptul de a cere executare silită este prescris. Totodată instanța de judecată a dispus restituirea către contestatoare a taxei juiciare de timbru aferentă contestaţiei la executare, la rămânerea definitivă a hotărârii și a obligat SECAPITAL S.A.R.L. să plătească contestatoarei cheltuielile de judecată constând în onorariul avocațial și cheltuielile ocazionate de fotocopierea dosarului execuțional.

În consecință, nu doar s-a anulat executarea silită în acest dosar executional, ci recuperatorul de creanțe SECAPITAL S.A.R.L. nu va mai putea porni nici o executare silită împotriva clientei în viitor.

Asistența juridică și reprezentarea clientei a fost asigurată de avocat Ionaș Mihaela din cadrul Ionas Mihaela – Cabinet de Avocat.